9s1CdBZBGd7GsfJ1P9ILqjzl2AriCyZbP7dqXGCuDSLxO8OVV54BxIdNDLV66yab
statistikkbildejpg__1800x791_q85_crop_upscale.jpg
Stor interesse for å dokumentere kompetanse

Tallene for fjerde kvartal viser 8 068 gjennomførte autorisasjonsprøver i 2022. Det er en dobling fra tredje til fjerde kvartal og hele 28 % økning på årsbasis.

En økning i gjennomførte prøver fra tredje til fjerde kvartal er typisk da mange bedrifter avslutter læringsløpene i desember. Totalt sett har det vært en dobling av antall prøver fra tredje til fjerde kvartal. Sett over året har også antall gjennomførte kunnskapsprøver økt totalt med 28 % fra 2021 (5 846 prøver) til 2022 (8 068 prøver).

Det er 796 nye kandidater totalt meldt inn i siste kvartal og 957 nye autoriseringer og godkjenninger.

En relativt stor andel av økningen gjelder kunnskapsprøvene i person- og skadeforsikring næringsliv. Sett bort fra disse, er økningen for de andre kunnskapsprøvene 12 %. Det tyder på at det er stor interesse for å dokumentere kompetanse.

Antall autoriserte totalt viser en viss nedgang for alle autorisasjonsordningene i privatmarkedet og en viss oppgang for forsikring næringsliv og for godkjenningsordningen for informasjonsgivere. 

Nedgangen i antall autoriserte er størst innenfor Sparing og investering. Bare i siste kvartal er nedgangen 13,6 % fra 5 292 til 4 574 autoriserte ved årsskiftet. Prosentvis nedgang siste år er 15,4 %.

En av årsakene til nedgangen er at det stilles strengere krav til å dokumentere at en autorisert rådgiver har oppdatert kompetanse og faktisk praktiserer som rådgiver. Det er mange kandidater som er autorisert for en stund siden, og nye som autoriseres for å øke kompetansen, men som ikke skal være registrert som aktiv autorisert rådgiver. Enkelte av disse er meldt inn som Informasjonsgivere. Samtidig er det i løpet av året meldt inn 290 nye kandidater i Sparing og investering.

Det er generelt mange nye innmeldte i alle autorisasjonsordningene. 

 

Se kvartalsstatistikk