Illustrasjon statistikk.
Årsstatistikk 2023

23 947 autorisasjoner fordelt på 10 113 rådgivere

De fleste rådgiverne er autorisert i flere ordninger. Av 10 113 autoriserte er det 2 541 som har én autorisasjon, 3 267 har to autorisasjoner, 2 450 har tre og 1 855 rådgivere har hele fire eller flere autorisasjoner.

Antall autoriserte viser samlet sett en liten oppgang fra 2022.  

Innenfor sparing og investering er det en nedgang på nesten 14 % til totalt 3 938 autoriserte rådgivere ved årsslutt. Samtidig har antallet godkjente informasjonsgivere økt med 94 (13 %).  

Antall autorisasjoner i forsikring næringsliv har økt med 40 % fra året før og antallet totalt er nå 2 229 autorisasjoner fordelt nesten likt på hver av de to autorisasjonsordningene i skade- og personforsikring. Autorisasjonsordningene åpnet i 2021 og det ble gitt en frist frem til 1. mai 2023 for å autorisere eksisterende rådgivere. De fleste er autorisert i begge ordningene.  

I løpet av året er det meldt inn 4 397 nye kandidater totalt og det er registrert 3 387 nye autoriserte, noe som viser at det både er en viss turnover og kompetanseheving i bransjen.

Autoriserte rådgivere kan søkes opp på finaut.no.
 
12 117 prøver gjennomført i 2023

Sett over hele året har antallet gjennomførte prøver økt med 9 % fra 11 400 prøver i 2022 til 12 117 prøver i 2023. Det er stor interesse for å dokumentere kompetanse. Beståttprosenten på alle prøver er relativt stabil fra året før.

Mer statistikk for gjennomførte prøver og beståttprosenter finnes i kvartalsstatistikkene her: