Illustrasjon statistikk.
Den travle innspurten mot slutten av året

Det ble gjennomført hele 3 600 prøver i fjerde kvartal, mer enn dobbelt så mange som kvartalet før. Dette er typisk da mange bedrifter avslutter læringsløpene og gjennomfører prøver i desember. 

Det ble meldt inn 792 nye kandidater i siste kvartal og det ble notert 842 nye autoriseringer og godkjenninger. 

- Å oppnå å bli autorisert krever at rådgiveren har bestått omfattende kunnskapsprøver i fag og etikk, og har dokumentert gjennom praksis og praktiske prøver at de er rustet til å møte kunder på en profesjonell måte. Rådgiveren er forpliktet til å følge retningslinjene i God skikk for hvordan kunderådgivningen skal foregå, og at kundens interesser skal komme først. At hele 842 nye rådgivere ble autorisert i siste kvartal 2023 er imponerende og viser satsningen finansnæringen har på kompetanse. Norske forbrukere kan ha tillit til rådgiverne og være trygge på rådene de får, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.

Se statistikk for kvartal og år