Mann står foran et veiskille.
E-læringskurs i etikk

Kunnskap om hva etikk er og hvordan du går frem for å vurdere handlingsalternativer når du står overfor et dilemma, er nyttig å ha for alle ansatte i finansnæringen.

Derfor har vi gjort "E-læringskurs i etikk" tilgjengelig også for de for som ikke skal autoriseres.

Læringsløpet er delt inn i seks deler som representerer hvert kapittel i pensum  «Mot og tillit. Etikk i finansnæringen.» I tillegg presenteres podkaster, videoer og refleksjonsoppgaver knyttet til de temaene som tas opp. Mot slutten av hver del, vil du få fem flervalgsoppgaver som er frivillig å svare på. 

 

 

Kurset finner du på Læringstorget sammen med all opplæring i etikk: Etikk for alle

For de som skal autoriseres: Obligatorisk e-læringskurs i etikk