Deltakere på jubileet til FinAut.
Feiring av FinAut 15 år

FinAut fyller 15 år og feiret på Munchmuseet med inviterte fra medlemsbedriftene og andre gjester. Siv Seglem, adm.dir. i FinAut, takket alle i bransjen som bidrar i arbeidet for å sikre Trygg rådgivning.

Antageligvis er det ingen annen bransje som kan vise til et like stort kompetanseløft enn finansnæringen.
40 000 autorisasjoner har blitt utdelt siden starten i 2009. Dette gir resultater som tall fra undersøkelsen Forbruker- og finanstrender kan underbygge.

- 94% av respondentene som fikk rådgivning i 2023 svarte at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd, fortalte Inger Forodden Kvaal, Leder Medlemskontakt i FinAut.

Høy tillit

- Folk har stor tillit til banken sin, forsikringsselskapet sitt og pensjonsleverandøren sin. Det er rådgivernes fortjeneste, poengterte Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, som var dagens konferansier.
 

Deltakere på scenen på Munchmuseet.Kari Olrud Moen, adm.dir. i Finans Norge og Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF snakket om viktigheten av tillit og omdømme i næringen.

 

Deltakere på scenen på Munchmuseet.Tom Staavi i samtale med Evy Ann Hagen, adm. banksjef i Aurskog Sparebank, Geir Holmgren, konsernsjef i Gjensidige og Arild Andersen, landsjef i Handelsbanken om samfunnsansvaret finansnæringen har.


Legitimitet og merverdi

Finanstilsynsdirektør i Finanstilsynet (FSA Norway) Per Mathis Kongsrud understreket at FinAut har et samfunnsoppdrag og er en viktig bidragsyter for å bygge kompetanse i og skape tillit til næringen.
- Arbeidet med å ta vare på tilliten skjer i et godt samspill mellom oss som tilsynsmyndighet og FinAut som forvalter kompetansestandarder. Det holder ikke med regelverk alene. Det er behov for kontroll, men en høy standard i næringen gjør dette enklere og FinAut er med på å heve standarden.
 
- Det fundamentale er at forbrukere og myndigheter skal ha tillit til næringen, og det må være ledestjernen, sa Kari Olrud Moen, adm.dir. i Finans Norge.
 
- Omdømme var en viktig driver for etableringen av autorisasjonsordningene, fortalte Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF.
 
Geir Holmgren, konsernsjef i Gjensidige, trakk frem viktigheten av å skape trygget i en uforutsigbar verden med klimaendringer og usikkerhet med krig. 
- Trygg rådgivning er et godt kompass for næringen.
 
Evy Ann Hagen, adm. banksjef i Aurskog Sparebank, tok en runde med rådgiverne i egen bank for å høre hva de forbinder med FinAut.
Samtlige sa "trygghet" og mange sa "kompetanse".

- Som rådgiver kan du stole på at du har rett kompetanse. All ros til FinAut som henger med i utviklingen.

-  Næringen har et samfunnsansvar og kompetanseoverføring til kundene er viktig slik at de kan ta kloke valg, var budskapet til Arild Andersen, landsjef i Handelsbanken. 

 

Deltakere på scenen på Munchmuseet.Opplæring i bruk av kunstig intelligens er nødvendig var Katarina Lægreid Buzatu, advokat i Finans Norge Arbeidsliv, Head of Innovation i SpareBank 1 SR-Bank, Ramtin Matin og Erik Poppe, leder Data & Analyse i Gjensidige, enige om.


Kunstig intelligens og trygg rådgivning

Heri Ramampiaro, instituttleder og professor ved institutt for informasjonsteknologi på NTNU, samt leder for Norwegian Open AILab, trakk frem hvor viktig etikken er i bruk av digitale verktøy. Det kan hende noe er mulig å gjøre, men er det riktig? 
 
Kompetansesjekken som Finans Norge  gjennomfører årlig, viser at det er underskudd på teknologikompetanse. 

- Teknologikompetanse har blitt kjernekompetanse, sa Katarina Lægreid Buzatu, advokat i Finans Norge Arbeidsliv.

Head of Innovation i SpareBank 1 SR-Bank, Ramtin Matin, understreket at opplæring er viktig. 

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut avsluttet med å trekke frem tre ord: Tillit, trygghet og stolthet. FinAut drifter en stor autorisasjonsordning med god hjelp fra medlemmene, og særlig fagrådene.