- Kompetanse er nøkkelen til suksess

- Da jeg fikk forespørsel om å sitte i Fagråd Skadeforsikring og kan være med å påvirke hva og hvordan kompetanse skal utvikles, var det veldig enkelt å si ja, forteller fagansvarlig i Storebrand Forsikring AS Line Cecilie Brændeland.

Fortell litt om deg selv og hvorfor du takket ja til å sitte fagrådet

Line Cecilie Brændeland.

- Jeg har jobbet i Storebrand i mer enn 20 år hvorav de fleste årene som leder før jeg for tre år siden startet i rollen jeg nå har; fagansvarlig for Personmarkedet Forsikring. Ett av mine ansvarsområder er autorisasjonsordningen innenfor skade- og personforsikring. Bortsett fra at jeg selv er autorisert har jeg i dette arbeidet fått et ytterligere godt kjennskap til FinAut som en støttende og god samarbeidspartner.
Rollen FinAut har som et operativt verktøy på vegne av Finans Norge og VFF (Verdipapirfondenes forening) for å sikre kompetanse, god rådgivning og kundebehandling er en rolle finansnæringen har et stort behov for.

- Personlig har jeg stor tro på at kompetanse er nøkkelen til suksess i en næring som for de aller fleste utenforstående oppleves som svært uoversiktlig og vanskelig å finne frem i. At kunder har tillit til at de får trygg rådgivning er derfor helt essensielt for videre sunn vekst i finansnæringen. Når jeg da fikk en forespørsel og kan være med å påvirke hva og hvordan kompetanse skal utvikles var det veldig enkelt å si ja.
 

Hva vil være den viktigste jobben for fagrådet i den tiden vi er inne i nå?

- Tiden vi er inne i nå bærer sterkt preg av en bransje i rask utvikling, og derfor vil den viktigste jobben for fagrådet være evnen til å snu seg raskt, være fremsynt og ha god innsikt i behovet for fortløpende økt kompetanse samtidig som oppdatering av kompetanse eller evt. innenfor nye områder vil være vel så viktig.


Hvordan bidrar FinAuts fagråd til trygg rådgivning for forbrukerne?

- En tydelig visjon om trygg rådgivning som FinAut har, og som støttes ved at fagrådet kontinuerlig jobber med å ha innsikt i gjeldende regler, lovverk og endringer som medfører kompetansebehov for finansnæringen – og dertil utvikling av oppdateringstemaer underveis. Dette i tillegg til et høyt fokus på etikk og God skikk er hva som vil ligge til grunn for at forbrukerne kan forvente trygg rådgivning. 

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Line Cecilie Brændeland som nytt fagrådsmedlem i Skadeforsikring!

Les mer om fagrådene i FinAut