Mann med VR-briller.
Kunstig intelligens gjør sitt inntog i opplæring

Generativ AI har evnen til å omdanne det utenkelige til det oppnåelige, hevder Attensi. FinAut samarbeider blant annet med Attensi som utvikler stadig nye og engasjerende måter å tilegne seg ferdigheter på, blant annet gjennom spillbaserte læringsprogrammer.

FinAut er opptatt av engasjerende og tidsriktig læring og at vi kan dokumentere oppnådd kompetanse gjennom treffende autorisasjonsprøver. Teknologisk utvikling vil endre rådgivernes hverdag fremover, også innenfor læring.

- Det er nå mulig å gå fra idé til virkelighet, fra teori til praksis og fra kaos til orden – raskere og med høyere kvalitet enn tidligere. Utviklingen innenfor kunstig intelligens (KI) har virkelig skutt fart, og generativ AI har evnen til å omdanne det utenkelige til det oppnåelige, sier Tor-Inge Flaa, Director of Customer Success i Attensi.

- Vi tror teknologien vil bidra til en høyere grad av personlig tilpasning.
 

Kundemøter med VR-headsett

Se for deg at du tar på deg et VR-headsett og blir tatt rett inn i et kundemøte, hvor du skal bistå kunden med å kartlegge sine forsikringsbehov. Du blir gitt noe bakgrunnsinformasjon, og må gjennomføre kundemøte på samme måte som i et virkelig møte. Du bruker din egen stemme, og den digitale kunden gir deg tilpassede svar basert på hva du sier. Du har en agenda og noen punkter du skal igjennom, og du blir hjulpet gjennom møtet av en digital assistent som er «tilstede» i kundemøtet. Avhengig av hva du sier, utspiller scenarioet seg forskjellig fra gang til gang. Når du er ferdig, får du en tilbakelesning på hvor godt du leverte i møtet og hva du kan gjøre bedre neste gang.

FinAut samarbeider med Attensi for å utvikle nye og engasjerende måter å tilegne seg ferdigheter på gjennom spillbaserte læringsprogrammer, og scenariet ovenfor er ikke lenger fiksjon. Det krever likevel kunnskap og forståelse for å bruke teknologien på en god måte.
 

Tor-Inge Flaa, Director of Customer Success i Attensi.Tor-Inge Flaa, Director of Customer Success i Attensi, tror teknologien vil bidra til en høyere grad av personlig tilpasning. Foto: Attensi.


KI vil akselerere utviklingen av kompetanse

Tor-Inge Flaa understreker betydningen av teknologien:

- KI vil akselerere utviklingen av menneskelig kompetanse og vil være noe som alle vil bruke og måtte forholde seg til. Det som avgjør hvor stor effekt det har, vil være måten det designes og implementeres på, samt hva slags data som anvendes som input i løsningene. Derfor jobber vi i Attensi aktivt med å sikre at løsningene vi nå utvikler ikke bare bruker allmenn tilgjengelig informasjon, men inkluderer våre beste praksiser knyttet til hva som gir effektiv læring, samt FinAuts egne data og perspektiver.
 

Tillater praktisk øvelse i et risikofritt miljø

Ved hjelp av KI kan man simulere realistiske scenarioer som finansrådgivere vil møte i det virkelige liv, som tillater praktisk øvelse i et risikofritt miljø. Systemet analyserer brukerens ytelse for å identifisere områder som krever ytterligere praksis eller forståelse, og tilpasser innholdet for å forbedre disse ferdighetene. Denne tilnærmingen tilbyr en dynamisk verden som reagerer på brukernes beslutninger og viser konsekvensene av deres valg i sanntid. Denne umiddelbare tilbakemeldingen gir verdifull innsikt i beslutningsprosesser og konsekvensene av disse.

Med et slikt framsteg som vi nå opplever innen opplæringsteknologi, er fremtiden for finansnæringen lys. Kunstig intelligens baner vei for en ny æra med engasjerende, effektiv, og tilgjengelig opplæring for finansbransjen, som først og fremst vil komme kundene til gode gjennom bedre møter med sine rådgivere.
 

Forventede bidrag fra KI i læring for finansnæringen

  • Høyere kvalitet på løsningene som lages
  • Mer realistisk og virkelighetsnær læring
  • Høyere grad av personlig tilpasning
  • Raskere innholdsproduksjon