To nye styremedlemmer: - FinAut bidrar til en kundeorientert og etisk finansbransje

Styret for FinAut har fått to nye medlemmer: Marte Shetelig, Group Chief Compliance Officer i Storebrand, og Marcus Mauseth Trønsdal, Regionbanksjef hos DNB. Styremedlemmene oppnevnes for to år.

Marte Shetelig, Storebrand

Marte Shetelig.

 

Fortell kort om din bakgrunn
- Jeg er utdannet jurist og har omfattende erfaring både innen offentlig sektor og det finansregulatoriske området. I Storebrand har jeg blant annet arbeidet som kundeombud, personvernombud og Chief Risk Officer for konsernets teknologiområder. Nå leder jeg Storebrand-konsernets compliance-funksjon. Erfaringen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Storebrand dekker til sammen et bredt spekter av områder og spenner fra utvikling av styring- og kontrollsystemer, juridisk rådgivning, utvikling og gjennomføring av opplæring- og kulturprogrammer til ledelse av tverrfaglige grupper i forbindelse med store og små prosjekter knytte til regelverksimplementering. Jeg har også spennende erfaring fra ulike typer myndighetskontakt og arbeid i bransjeforeninger.

Hvordan tenker du at din bakgrunn og erfaring kan brukes inn i FinAut sitt styre?
- I mitt daglige virke ser jeg hvordan FinAuts ordninger utgjør et viktig bidrag til kundeorientert og etisk finansbransje. Samtidig opplever jeg også hvor vi som næring kan bli bedre, både i møte med den enkelte kunde og i effektivisering og digitalisering av blant annet dokumentasjon, opplæring og kontroll. Her tror jeg FinAut har mer å bidra med. 

Hva gleder du deg mest til med tanke på styrearbeidet?
- Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med organisasjonen og ikke minst være med å bidra til at FinAut fortsetter å levere merverdi til medlemsbedriftene ved å ha god innsikt i bedriftenes behov samtidig som vi med gode opplæringstiltak, kontroll og kvalitet ivaretar kundenes interesser. 

Er det noe spesielt du brenner for i din rolle for året 2024, og som du gleder deg spesielt å ta fatt på?
- Jeg gleder meg til å bli styremedlem i FinAut – og til å bidra til at Storebrand setter agendaen for bærekraftig finans.

Har du en fun fact om deg selv?
- Jeg er glad i å trene, og en periode hadde jeg PT hjemme. For å bidra til oppstarten av hennes virksomhet sa jeg ja til at en journalist kunne følge en treningstime. Det endte med bilde av meg (som trener i hagen hjemme) på forsiden av VG….

 

 

Marcus Mauseth Trønsdal, DNB

Marcus Mauseth Trønsdal.

 

Fortell kort om din bakgrunn
- Jeg er 33 år og utdannet innen økonomi. Jeg har jobbet 11 år i DNB i ulike roller, primært i kundedivisjonene som leder, med unntak av noen år med lederutvikling. Nå er jeg seksjonsleder for region Trøndelag i personmarkedet i DNB der jeg har ansvaret for bankkontorene.

Hvordan tenker du at din bakgrunn og erfaring kan brukes inn i FinAut sitt styre?
- Jeg tenker at det primært er min operative erfaring som kan komme til nytte i styrearbeidet.

Hva gleder du deg mest til med tanke på styrearbeidet?
- Jeg er fersk med styrearbeid, og gleder meg til å lære masse og forhåpentligvis gi gode bidrag til organisasjonen.

Er det noe spesielt du brenner for i din rolle for året 2024, og som du gleder deg spesielt å ta fatt på?
- Jeg brenner for å skape ting sammen med folka mine, og i år er det masse spennende som skjer!

Har du en fun fact om deg selv?
- Jeg er ivrig laksefisker og har årlig nedtelling til 1. juni og sesongstart som seg hør og bør.
 

 

Vi ønsker velkommen til Marte og Marcus som nye styremedlemmer!

Les mer om styret i FinAut