Kvinnelig rådgiver hilser på mann.
Økt pågang fra kunder som vil ha hjelp

Dyrtid og krevende situasjon har medført at over halvparten av rådgiverne i bank opplever økt pågang fra kunder som vil ha hjelp til å løse økonomiske problemer. Det viser en undersøkelse over 800 rådgivere i kreditt i bank har besvart.

I februar spurte FinAut 7712 autoriserte rådgivere i Kreditt om de opplevde økt pågang fra kunder i krevende situasjoner. 

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Finans Norge. Vi spurte om hvordan rådgivere i Kreditt oppfatter at kundemøter og kundesamtaler har endret seg i løpet av siste året som følge av kunders økonomiske situasjon. 

834 rådgivere besvarte undersøkelsen. Av de som besvarte undersøkelsen hadde 74 prosent av rådgiverne jobbet mer enn 5 år som rådgiver innen kreditt, 19 prosent mellom 1-5 år og 7 prosent under 1 år.

Resultater

 • 53 prosent av rådgiverne opplevde enten i veldig stor grad eller i stor grad en økt pågang fra kunder som ba om hjelp til å løse økonomiske problemer. 
 • De fleste kundene henvender seg til bankene via telefon og rådgiverne oppgir at 75 prosent av samtalene er planlagt og forberedt. 
 • De fleste henvendelsene fra kunder som opplever økonomiske utfordringer, handler om spørsmål om avdragsfrihet, etterfulgt av refinansiering av boliglån og deretter økt nedbetalingstid. 
 • 87 prosent av de spurte oppga at det er en del av deres jobb å behandle kunder som ber om bistand til å løse sine økonomiske problemer.
 • 85 prosent av disse opplevde at de har nødvendige virkemidler og nok kompetanse for å gi tilstrekkelig bistand til å løse de økonomiske problemene til kundene.  
 • 41 prosent opplevde at de manglet fullmakter for å hjelpe kunden. 

Sikre relevant kompetanse

FinAuts skal sikre at autoriserte rådgivere har relevant kompetanse og er oppdaterte slik at vi sammen oppnår visjonen Trygg rådgivning. Relevant oppdateringstema i 2024 er sammenhengen om økonomi og psykisk helse, der FinAut utvikler felles opplæringsmateriell. 

Nina Midtby Karlsen i Nordea.Banksjef i Nordea Nina Midtby Karlsen forteller om hvordan de har forberedt sine rådgivere i møte med kunder som sliter med økonomien. Foto: Nordea.

Vi har spurt banksjef i Nordea Nina Midtby Karlsen om hvordan de har forberedt sine rådgivere i denne dyrtiden:

- Å være rådgiver i bank får et litt annet innhold når mange flere har dårlig råd og er bekymret for økonomien sin. Derfor ruster vi rådgiverne våre ekstra godt med tanke på å støtte kundene i en slik situasjon. En av våre viktigste oppgaver er å gi dem den støtten og veiledningen de trenger for å navigere i en ny økonomisk hverdag.

- Det første steget er å forstå de unike utfordringene hver kunde står overfor. Matpriser, strømkostnader og stigende renter er blant de største bekymringene. Nordeas undersøkelser viser at disse er øverst på lista for våre kunder, der 61,6 prosent svarer at de er mest bekymret for matpriser, etterfulgt av bekymring for strømpriser (54,6 prosent) og renteøkninger (48,3 prosent).
 

Gode råd er ikke dyre 

- I Nordea har vi besluttet å ansette 10 nye rådgivere som vil spesialisere seg på å hjelpe kunder som står i fare for å få betalingsproblemer. Dette blir et team med spesialister som får ekstra trening i å snakke med denne kundegruppen. Vi har mange verktøy for å kunne hjelpe å finne løsninger som gjør at de forhåpentligvis unngår betalingsproblemer. 

- I tillegg er det fint å kunne bidra med noen praktiske sparetips:

 • Planlegg innkjøp og måltider for å redusere matsvinn
 • Velg hjemmelagde måltider fremfor takeaway
 • Ta på deg enkle oppgaver som bilvask og småreparasjoner selv
 • Kjøp og selg brukt for å spare og tjene penger
 • Introduser kostnadsfrie helger med familieaktiviteter

Håp om lysere tider

- Selv om perioden vi er inne i nå er den aller tøffeste på mange år, er det mye som tyder på at det vil lysne fremover. Vi ser at perioden med sterkt stigende priser og renter er i ferd med å toppe ut, og at vi kanskje får en mer oversiktlig situasjon i årene som kommer. Nordeas økonomer tror de første rentekuttene kan komme mot slutten av 2024. Og heldigvis, de fleste klarer seg godt gjennom denne perioden. På spørsmål om man føler at man har kontroll på månedlige utgifter, svarer over 70 prosent ja. 

- Som bankrådgiver møter du mennesker i alle livets faser. En av kjerneoppgavene våre er å gi dem den beste rådgivningen og støtten de fortjener!