Illustrasjon statistikk.
Over 4000 prøver gjennomført i første kvartal

Mange gjennomførte prøver, økning i antall autorisasjoner og hele 1 100 nye kandidater er meldt inn til FinAut i første kvartal.

Totalt antall autorisasjoner og godkjenninger har økt med 600 siden forrige kvartal og er nå 24 550. I perioden er det meldt inn 1 100 nye kandidater til ordningene. 

Antall autoriserte i Sparing og investering har en liten nedgang (63 færre autoriserte p.g.a. utmeldinger) fra forrige kvartal. På årsbasis er nedgangen 300. Alle andre autorisasjonsordninger har hatt en økning. Godkjenningsordningen for informasjonsgivere har i første kvartal hele 200 nye godkjenninger.

Høy prøveaktivitet i første kvartal

Det er gjennomført totalt ca. 3 000 kunnskapsprøver i første kvartal. Fra nyttår ble flere fagemner skilt ut som egne prøver, noe som også fører til at antall gjennomførte prøver øker. Dette gjelder Felles forsikringskunnskap, obligatorisk for alle forsikringsordningene og Personlig økonomi 2 og Makroøkonomi, obligatorisk for kreditt med pant og sparing og investering. Prøven i personlig økonomi 2 og makroøkonomi har relativt lav beståttprosent på 59 %. Antall riktige svar på hvert emne har likevel økt noe sammenliknet med antall riktig svar for 2023 på hvert av emnene.

*Personlig økonomi 2, 64 %   (62 % i 2023)
*Makroøkonomi, 75 %   (71 % i 2023)

Personlig økonomi 2 og makroøkonomi har vært de to vanskeligste emnene da de var en del av kredittprøven og prøven i sparing og investering. Når de nå er skilt ut til en egen prøve er konsekvensen at kravet til antall riktige svar for begge emnene er hevet. Det betyr også at det er flere spørsmål i hvert fagemne og at prøvene er mer treffende for å dokumentere riktig nivå på fagkunnskapen.

Det er gjennomført totalt 502 praktiske prøver og 625 etikkprøver i perioden. 

370 digitale prøver er gjennomført med videoovervåket test (VOT).

Se statistikk for kvartal og år