Kvinne med kaffekopp.
Psykisk helse påvirker økonomiske valg

FinAut har i samarbeid med psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv laget fire korte filmer om prinsipper som forklarer hvordan psykisk helse påvirker valgene vi tar. Rådgivere får også tips om hvilke grep de kan gjøre for å kommunisere bedre med kunder som sliter økonomisk.

Vi er nå inne i en dyrtid og flere kunder opplever økonomiske utfordringer. Rådgivere som er i kontakt med kunder som sliter økonomisk har et ansvar for å gi trygg rådgivning. Det er derfor viktig at de har grunnleggende kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse for å kunne bistå kundene på en best mulig måte. Trygge rådgivere gir trygge kundemøter.

 

Kompetanseløft i bransjen 

FinAut ønsker å bidra til å heve kompetansen rundt dette temaet og har laget fire filmer som er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbedriftene. I filmene forklarer psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv i Reynd hvordan teoriene om knapphet, sosial sammenligning, opplevelsesunnvikelse og selvbestemmelse påvirker oss til å ta forskjellige valg. 
 

Knapphet
Har du noen gang opplevd at i hektiske perioder, når du egentlig har masse å gjøre, så er det mer sannsynlig at du sier ja til å ta på deg enda mer? Hva skjer med oss mennesker når vi opplever knapphet? 

 

Sosial sammenligning
Har du møtt kunder som til tross for at de har den finansielle kniven på strupen fortsetter å leve som før? Her er det en annen teori som nok forklarer dette bedre enn knapphet, nemlig sosial sammenligningsteori. 

 

Opplevelsesunnvikelse
Opplevelsesunnvikelse handler om at vi forsøker å unngå eller redusere ubehagelige tanker, følelser eller minner. Dette kan virke som en naturlig og fornuftig strategi for å håndtere den situasjonen vi står oppi, men i det lengre løp kan det ha negative konsekvenser for vår helse og livskvalitet. I denne videoen skal vi se på de kundene som unngår litt for mye.

 

Selvbestemmelse
Hvilke tre grunnleggende bestanddeler er det som bidrar til det vi kaller for "indre motivasjon"?

 

 

Læringspakke om økonomi og psykisk helse 

Vi har samlet alt materiale om økonomi og psykisk helse på Læringstorget

Målet er å bidra til å gjøre rådgivere og andre ansatte i kundeposisjon i stand til å bidra til:

  1. åpenhet rundt psykisk helse - snakk om det
  2. forstå kundens situasjon
  3. øke motivasjonen for økonomisk styring hos kunder som sliter, og
  4. dempe skadelig stress som kan oppstå fra uhensiktsmessig oppfølging

 

Illustrasjon økonomi og psykisk helse.

 

I denne læringspakken finner du:

  • To videoer av seniorforsker Christian Poppe fra Sifo som viser til statistikken for norske husholdninger og forklarer sammenhengen mellom tallene.
  • Podcast med professor Ellen Katrine Nyhus og psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv som snakker om psykisk helse og økonomisk stress.
  • Fire korte filmer som forklarer teorier om hvorfor kunder tar de økonomiske valgene de tar.

Kommer i 2024:

  • Lydfil av psykolog og professor emeritus i helsepsykologi Arne Holte som forklarer hvordan gjeld, fattigdom, selvmord og psykisk helse henger sammen.
  • Gamification for kunnskapsbygging av de ovennevnte temaene og kommunikasjonstrening med kunder som opplever økonomisk knapphet.