Rådgivning 2018

konkret anebfaling 600.jpg

Omfang

 • Andel som opplyser at de mottok «en konkret og individuell tilpasset anbefaling» i forbindelse med kjøpet de gjorde sist år, har økt (fra 55% i 2017-undersøkelsen til 60% i årets undersøkelse). 30 % sier de ikke mottok et råd, mens 10 % svarer «vet ikke».
 • Andelen kvinner som fikk rådgivning er større enn for menn (65 % vs. 56 %), og andelen er også noe høyere blant de over 50 år enn de under.
 • Andelen som opplyser at de fikk «en konkret og individuell tilpasset anbefaling», varierer sterkt mellom ulike typer produkt. Mens andelen blant de som har tatt opp nytt boliglån er på 85 %, er tilsvarende tall for de som har tatt opp forbrukslån 54 %. Andelen for fondssparing er 48 %, mens bare 19 % for kjøp av enkeltaksjer. Andelen som fikk rådgivning knyttet til kjøp av forsikringsprodukter, er ca 68-69 %. Andelen som opplyser om at de har fått råd i forbindelse med kjøp av IPS er 59%.
 • Det er også forskjeller i forhold til hvilken kanal man har benyttet. 85 % av de som benyttet en bemannet kanal, opplyser om at de mottok et råd. 70 % av de som benyttet en digital kanal supplert med å snakke med en ansatt, opplyser at de fikk et råd. 53 % av de som kun benyttet en digital løsning, uten kontakt med ansatt, sier de fikk et råd.

raadgivning analogt 600.jpg

 • Det er imidlertid en usikkerhet hos forbrukerne knyttet til om de faktisk fikk et råd eller ikke. I gjennomsnitt, uavhengig av produkt og kanal, opplyser 10 % at de ikke vet om de fikk et råd. Blant de som kun benyttet digital kanal, er andelen 13 %, mens blant de som benyttet en bemannet kanal, er andelen «vet ikke» 5 %. Andelen «vet ikke» er særlig høy innen person- og skadeforsikring (14-15 %).
 • Blant de som ikke mottok rådgivning, opplyser hele 25 % at de ikke aktivt ble tydeliggjort at kjøpet ble foretatt uten rådgivning.

 

Kvalitet

 • Kvaliteten på rådgivningen, basert på egen erfaring siste år, er høy. Hele 65 % er svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen.
 • Tilfredsheten er høyest blant de som fikk rådgivning knyttet til kjøp av boliglån (73 % er «usedvanlig fornøyd»/svært fornøyd»). Også de som mottok rådgivning i forbindelse med refinansiering, personforsikring og opprettelse av fondsspareavtale er svært fornøyd med rådgivningen. Lavest er tilfredsheten blant de som fikk råd i forbindelse med aksjekjøp og forbrukslån.
 • De som fikk råd av en ansatt i en bemannet kanal, er også usedvanlig/svaært fornøyd med rådgivningen (72 %). Tilsvarende andel for de som benyttet digital kanal, er bare 52 %.
 • Gjennomgående er de som har mottatt et råd mer fornøyd med alle fasene i kjøpsprosessen (informasjon, tid til å områ seg, behovsdekningen etc.).

 

Utvikling fra 2017

 • Det er noe flere som opplyser at de fikk et konkret og individuelt tilpasset råd i 2018-undersøkelsen enn i 2017 (60 % mot 55 %).

Størst økning er det innen produktkategoriene boliglån (opp fra 76 % til 85 %) og forbrukslån (opp fra 40 % til 54 %). Kun innen produktkategorien refinansiering av boliglån var det noen færre som fikk et råd (73 % mot 78 %).

Alle resultater om rådgivning finnes her (PDF)