Holdning til robotrådgivning 2018

tillit robot 600.jpg

Hovedfunn

  • Forbrukerne har meget høy tillit til rådene de får fra en tenkt, kompetent rådgiver (74 %). Tilliten til et råd fra en intelligent robot er betydelig lavere (26 %).
  • Det er store forskjeller mellom ulike grupper mht robotiserte råd: For aldergruppen 18-29 år og for de med husstandsinntekt over 1,4 mill. kr., er det nærmere 40 % som har høy tillit.
  • Tilliten blant de som siste år har foretatt et kjøp gjennom en digital kanal, uten dialog med ansatt, har også høy tillit til rådene fra en robot (36 %).
  • Blant forbrukere som er over 60 år er tilliten lav; kun 16 % har tillit ti slike råd.

Utvikling fra 2017

Tilliten til robot-råd er omtrent på samme nivå i 2018-undersøkelsen som i fjorårets undersøkelse (26 % i 2018 mot 25 % i 2017).