Utviklingstrekk 2017-2018

  • Valg av kanal: Det er en markert økning i andelen forbrukere som gjennomfører kjøpet digitalt. Andelen som kjøper heldigitalt, uten kontakt med ansatt, øker fra 36 % i fjorårets undersøkelse til 41 % i år. Andelen som kjøper gjennom bemannet kanal, har gått tilbake fra 43 % til 36 %.

gjennomforing kjop 600.jpg

  • Forskjeller mellom produktkategoriene: Størst økning fra i fjor i andelen som gjennomfører heldigitale kjøp, finner vi blant de som har opprettet spareavtale i fond samt blant de som har etablert sparekonto. Også mht. boliglån er det en tendens til at andelen som foretar kjøp digitalt øker, selv om det store flertall fortsatt kjøper boliglån gjennom dialog med ansatt. Forbrukslån er den eneste produktkategorien der det ser ut til å være en økning i andelen som har valgt bemannet kanal.
  • Rådgivning: Andel som opplyser at de mottatt rådgivning i løpet av sist år, har økt (fra 55% i 2017-undersøkelsen til 59% i årets undersøkelse). Kvaliteten på rådgivningen, basert på egen erfaring, er på samme høye nivå som i fjorårets undersøkelse.
  • Blant forbrukerne, uavhengig om de har mottatt rådgivning eller ikke, er det en svak tilbakegang når det gjelder tilliten til råd fra en tenkt kompetent rådgiver. Tilliten er imidlertid fortsatt høy; 74 % har høy eller svært høy tillit.

Tillit til robotrådgivning: Når det gjelder tillit til robotisert rådgivning, er den omtrent på samme nivå som i fjorårets undersøkelse (26 % i 2018 mot 25 % i 2017).

All grafikk om utviklingstrekk finnes her (PDF).