Kollegaer på kontoret

Autorisasjonsordninger

  • FinAut har utviklet autorisasjonsordninger for alle hovedområdene der det tilbys rådgivning (personlige anbefalinger) til forbrukere: Sparing og investering, Kreditt, Skadeforsikring og Personforsikring.
  • Næringsliv har autorisasjonsordninger for person- og skadeforsikring.
  • Autorisasjonsordningen for robotrådgivere skal sikre forbrukerne like trygg rådgivning når de benytter en robotrådgiver, som i kontakt med et menneske.
  • Godkjenningsordning for informasjonsgivere ble etablert som følge av bestemmelser i verdipapirhandelloven. 

Godkjenningsordning for informasjonsgivere

Å bli godkjent informasjonsgiver er en frivillig godkjenning og ikke en autorisasjon.

For å bli godkjent informasjonsgiver, må kandidaten bestå en kunnskapsprøve.

Godkjenningsordning for informasjonsgivere