odbGLHggYUnavLa4ln1Svrx5QhKknHNYnDwHwqTPf4Krd3Rgf9gkqsDO66VEo9yW
Søknadsprosess: Autorisasjonsordning for robotrådgivere

Autorisering av robotrådgiver krever medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordning for fagområdet robotrådgiveren tilhører. 

Informasjon om autorisasjonsordningen

Du finner mer informasjon om autorisasjonsordningen på hjemmesiden vår: Autorisasjonsordning for robotrådgivere

 

Søknad om autorisering 

Robotrådgivere som er lansert og tatt i bruk har frist til å bli autorisert 31. desember 2023. Vi ønsker informasjon om hvordan dere ligger an i prosessen for autorisering i deres bedrift. Eventuelle spørsmål knyttet til sjekklister og tolkning av krav bør gjøres i god tid før dere sender søknad. 
Søknad bør sendes FinAut senest 1. oktober 2023 for å sikre behandling innen 31. desember 2023.

 

Slik går bedriften fram for å søke om autorisering av robotrådgiveren

Steg 1: Bedriften tilslutter seg autorisasjonsordningen
Bedriften må være tilsluttet autorisasjonsordningen for det fagområdet robotrådgiveren tilhører. Deretter må bedriften slutte seg til autorisasjonsordningen for robotrådgivere for å kunne søke om autorisering av sin robotrådgiver.

Er din bedrift tilsluttet faglig autorisasjonsordning? Sjekk her: FinAuts medlemsoversikt

Tilslutning til ordningen for robotrådgivere skjer ved å returnere utfylt tilslutningsavtale til FinAut.

Når bedriften er tilsluttet ordningen, får den tilgang til alle nødvendige søknadsdokumenter.

Tilslutningsavtale Robotrådgivere (Word)Steg 2: Forberedelser før søknad om autorisering sendes
Før bedriften sender søknad om å få autorisert robotrådgiveren, må bedriften forsikre seg om at robotrådgiveren innfrir krav som FinAut har satt:

  • Bedriften må etterleve bransjenormen God skikk og bruke FinAuts sjekklister.

FinAut har utviklet sjekkliste for ulike robotrådgivere, avhengig av hvilken produktkategori den befinner seg innenfor. Bedriften må forsikre seg om at alle angitte krav i den aktuelle sjekklisten må være oppfylt. Utfylt sjekkliste vedlegges søknaden om autorisasjon. For å få tilgang til sjekklistene må bedriften være tilsluttet ordningen. Bedriften har også ansvar for minimum årlig å kontrollere at robotrådgiveren tilfredsstiller kravene i sjekklisten. Bedriften må melde fra til FinAut om at oppdatering er foretatt, og ellers melde fra om endringer etter rutiner som FinAut har fastsatt.
God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 

  • Robotrådgiveren må ha vært gjennom bedriftens produktstyringsprosess.

Bedriften må ha rutiner for den interne produktstyringsprosess som robotrådgiveren skal gjennom. Rutinene må omfatte både utvikling, godkjenning og løpende oppfølging av robotrådgiveren, inklusive rutiner for testing og periodisk kontroll av at den er løpende compliant (etterlever reglene).

FinAut har fastsatt minimumskrav til bedriftens interne produktstyringsprosess, for å sikre at robotrådgiveren etterlever God skikk samt annet relevant regelverk.
 

  • Krav til ansattes kompetanse må være innfridd.

Hvis løsningen har innebygd mulighet for kommunikasjon med en ansatt, må ansatte som inngår i rådgivningsprosessen i løsningen være autorisert. De må også kjenne robotrådgiveren så godt at de kan forklare rådet som gis og hva rådet baseres på. I tillegg må fagpersoner innen regelverk, forstå metodikk/algoritmer og hvilke kriterier som ligger til grunn for råd som gis av robotrådgiveren.

  • Internrevisjon må kontrollere at alle krav er innfridd.

Internrevisjon skal gjennomføre kontroll av robotrådgivningen og av bedriftens dokumentasjon før søknaden sendes, og deres uttalelse vedlegges søknaden.

 


Steg 3: Søknad sendes til FinAut

Bedriften besvarer alle spørsmålene i søknadsskjemaet og sender dette sammen med utfylt sjekkliste og øvrige dokumenter til FinAut. FinAuts søknadsbehandling består av kontroll av at alle spørsmål er tilfredsstillende besvart. Hvis FinAut har spørsmål, kontaktes bedriften. Autorisasjon innvilges av adm.dir. i FinAut.

Tilgang krever passord, og at bedriften er tilsluttet ordningen. Hvis du ikke har passord, tildeles dette av FinAut.
Kontakt oss på e-post: robotradgiver@finaut.no 

 

Autorisasjonsmerke

Etter godkjenning kan robotrådgiveren benytte autorisasjonsmerke.

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver.png

Når autorisasjon er innvilget, tildeles robotrådgiveren FinAuts autorisasjonsmerke for å markere rådgiveren som autorisert. Merket må benyttes i tråd med FinAuts krav til bruk av merket.

 

KONTAKT OSS
Geir-Arne Nyborg
Geir-Arne Nyborg
Fagdirektør
Telefon: 916 03 523