En bedrift som har valgt å slutte seg til en av FinAuts ordninger, har forpliktet seg til at alle som er omfattet av ordningene meldes inn og blir autorisert eller godkjent i den aktuelle ordningen.

  • Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon/godkjenning, samt til å følge opp at autoriserte og godkjente rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at rådgivning skjer i tråd med reglene for God skikk.
  • FinAut publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer for AFR, GOS og Kreditt.
  • Bedrifter som er tilsluttet FinAut følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll.
  • FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

 

Kostnader ved medlemskap >>

Søknad om medlemskap >>

FinAuts regelverk >>

Rolledelingen mellom FinAut og andre aktører >>

 

Aasen Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Askim & Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Borea Asset Management AS

Castelar Corporate Finance AS

DNB Bank ASA

Danica Pensjonsforsikring AS

Danske Bank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika-Gruppen

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Fana Sparebank

Finansco AS

Flekkefjord Sparebank

Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Fornebu Sparebank

Forvaltningshuset AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdalbanken

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Invento Kapitalforvaltning AS

Jernbanepersonalets Sparebank

JOOL Markets AS (under tilslutning)

Jæren Sparebank

KLP Kapitalforvaltning AS

Kraft Finans AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Lillesand Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Luster Sparebank

Lyberg & Partnere

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nidaros Sparebank

Norcap AS

Nordea Bank AB

Nordnet Bank NUF

OBOS-banken

ODIN Forvaltning AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Oppdals Sparebank

Orkla Sparebank

Rindal Sparebank

Romsdal Sparebank

RørosBanken

SEB AB, Oslofilialen

SKAGEN AS

Sandnes Sparebank

Selbu Sparebank

Skagerrak Sparebank

Skandiabanken

Skudenes og Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Sogn Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebank 68°Nord

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadsbygd Sparebank

Storebrand ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valdres Sparebank

Valle Sparebank

Vekselbanken

Vik Sparebank

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Åfjord Sparebank


Se endringer i tilsluttede bedrifter her

 

DNB Skadeforsikring

Codan Forsikring (under tilslutning)

Eika-gruppen

Frende Skadeforsikring

Gjensidige Forsikring ASA

If Skadeforsikring NUF

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, JFG

KLP Skadeforsikring

Knif Trygghet Forsikring AS

Nemi Forsikring/Insr

SpareBank 1 Skadeforsikring

Storebrand

Tryg Forsikring


Endringer i tilsluttede bedrifter

Codan Forsikring tilsluttes ordningen den 20. september 2018.

Troll Forsikring er kjøpt opp av Tryg, og sier derfor opp sitt medlemskap 1. juni 2018.

Vardia Forsikring sier opp sitt medlemskap fra 1. juli 2017.

OBOS Forsikring ble en del av Tryg Forsikring 1. juni 2017, og sier derfor opp sitt medlemskap.

KLP Skadeforsikring tilsluttes GOS 1. januar 2017.

OBOS Forsikring tilsluttes GOS 2. mai 2016.

Codan Forsikring sier opp sitt medlemsskap hos GOS 25. september 2015.

Andebu Sparebank

Arendal og 
Omegns Sparekasse

Askim og Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Bank 2 

Berg Sparebank

Bien Sparebank

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Danske Bank

DNB Bank ASA

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika Gruppen AS

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Fornebu Sparebank

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Hemne Sparebank

Helgeland Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Jernbanepersonalets 
Sparebank

 

Jæren Sparebank

KLP Banken AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt SA

Larvikbanken

Lillesands Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nidaros Sparebank

Nordea Bank AB (publ) Filial i Norge

OBOS-banken AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Opdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Oslo Pensjonsforsikring AS

Rindal Sparebank

Romsdals Sparebank

RørosBanken

Sandnes Sparebank

SEB AB, Oslofilialen

Selbu Sparebank

Skagerak Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

Sogn Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Gudbrandsdal 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

Sparebank 1 SR-Bank 

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebank 68°Nord

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Stadsbygd Sparebank

Storebrand Bank ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og 
Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valdres Sparebank

Valle Sparebank

Vik Sparebank

Voss Veksel- og 
Landmandsbank ASA

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Aasen Sparebank

Åfjord Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Aurskog Sparebank

DNB

Eika Forsikring

Etne Sparebank

Eidsberg Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Frende Livsforsikring AS

Gildeskål Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Helgeland Sparebank

Hegra Sparebank

Høiland og Setskog Sparebank

If Skadeforsikring

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Jernbanepersonalets Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Nordea Bank Abp

Rindal Sparebank

Romsdal Sparebank

Skue Sparebank

Sparebank 1 Nordvest

Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Sparebank 1 Østfold Akershus

Sparebank 1 Østlandet

Sparebanken Møre

Sparebanken Sør

Spareskillingsbanken

Storebrand Livsforsikring

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Voss Sparebank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Opplæring av bedriftens ansatte

Det er opp til den enkelte medlemsbedrift å velge hva slags opplæringsopplegg kandidatene deres skal igjennom før de skal opp til godkjennings- og autorisasjonsprøvene. Noen lager opplæringsmateriell selv, noen kjøper skreddersydde pakker fra eksterne opplæringsleverandører, mens andre bruker en kombinasjon av de to. For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene SPAMA og Kan Finans. Begge har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil