En bedrift som har valgt å slutte seg til en av FinAuts ordninger, har forpliktet seg til at alle som er omfattet av ordningene meldes inn og blir autorisert i den aktuelle ordningen.

  • Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon, samt til å følge opp at autoriserte rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at rådgivning skjer i tråd med reglene for God skikk.
  • FinAut publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer for Sparing og investering (AFR), Skadeforsikring, Personforsikring og Kreditt.
  • Bedrifter som er tilsluttet FinAut følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll.
  • FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

 

Liste over alle FinAuts medlemmer >>

Kostnader ved medlemskap >>

Søknad om medlemskap >>

FinAuts regelverk >>

Rolledelingen mellom FinAut og andre aktører >>

 

Opplæring av bedriftens ansatte

Det er opp til den enkelte medlemsbedrift å velge hva slags opplæringsopplegg kandidatene deres skal igjennom før de skal opp til autorisasjonsprøvene. Noen lager opplæringsmateriell selv, noen kjøper skreddersydde pakker fra eksterne opplæringsleverandører, mens andre bruker en kombinasjon av de to. For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene SPAMA og Kan Finans. Begge har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.