En bedrift som har valgt å slutte seg til en av FinAuts ordninger, har forpliktet seg til at alle som er omfattet av ordningene meldes inn og blir autorisert eller godkjent i den aktuelle ordningen.

 • Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon/godkjenning, samt til å følge opp at autoriserte og godkjente rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at rådgivning skjer i tråd med reglene for god rådgivningsskikk.
 • FinAut publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer for AFR, GOS og Kreditt.
 • Bedrifter som er tilsluttet FinAut følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll.
 • FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

For fullstendig oversikt over FinAuts rolledeling, se her.

Søk om tilslutning

For bedrifter som er medlem av en av våre eierorganisasjoner, Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, vil søknad om tilslutning bli godkjent uten behandling av styret.

Andre bedrifter kan også søke om tilslutning.

 • Det kan søkes om tilslutning i AFR, GOS og Kreditt
 • Fyll ut søknadsskjemaet nederst på denne siden og legg ved nødvendig dokumentasjon
 • Styret behandler søknaden
 • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger til administrering for bedrifter
 • Når bedriften har betalt nødvendige gebyrer og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter kommer bedriften med i oversikten over tilsluttede bedrifter

Aasen Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Askim & Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Borea Asset Management AS

Bud Fræna og Hustad Sparebank

Castelar Corporate Finance AS

DNB Bank ASA

Danica Pensjonsforsikring AS

Danske Bank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika-Gruppen

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Fana Sparebank

Finansco Rådgivning AS

Flekkefjord Sparebank

Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Fornebu Sparebank

Forvaltningshuset AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdalbanken

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Invento Kapitalforvaltning AS

Jernbanepersonalets Sparebank

JOOL Markets AS

Jæren Sparebank

KLP Kapitalforvaltning AS

Klæbu Sparebank

Kraft Finans AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Lillesand Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Lyberg & Partnere

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nesset Sparebank

Norcap AS

Nordea Bank AB

Nordnet Bank NUF

OBOS-banken

ODIN Forvaltning AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Oppdals Sparebank

Orkla Sparebank

Rindal Sparebank

RørosBanken

SEB AB, Oslofilialen

SKAGEN AS

Sandnes Sparebank

Selbu Sparebank

Skagerrak Sparebank

Skandiabanken

Skudenes og Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadsbygd Sparebank

Storebrand ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valdres Sparebank

Valle Sparebank

Vekselbanken

Vik Sparebank

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Åfjord Sparebank


Endringer i tilsluttede bedrifter

Danica Pensjonsforsikring AS tilsluttes AFR den 24. oktober 2017.

Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank har fusjonert under navnet Orkla Sparebank, med juridisk virkning fra 23. oktober 2017.

JOOL Markets AS tilsluttes AFR den 23. oktober 2017.

Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank har fusjonert under navnet Østre Agder Sparebank, med juridisk virkning fra 01. oktober 2017.

Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank har fusjonert under navnet Valdres Sparebank med juridisk virkning fra 21. august 2017.

Nordic Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt 30. juni 2017. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester. 

SpareBank 1 Forsikring tilsluttes AFR 21. juni 2017.

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus fusjonerte 1. april 2017 under navnet SpareBank 1 Østlandet.

Borea Asset Management AS tilsluttes AFR 7. februar 2017.

Swedbank Norge sier opp sitt medlemsskap i AFR 7. februar 2017.

SpareBank 1 BV og Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg fusjonerte 2. januar 2017 under navnet SpareBank 1 BV.

Pioner Kapital sier opp sitt medlemskap i AFR den 2. januar 2017.

Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank fusjonerte 1. januar 2017 under navnet Skagerrak Sparebank.

OBOS Banken tilsluttes AFR 21. november 2016.

SpareBank 1 kundesenter tilsluttes AFR 13. oktober 2016.

Nordic Securities AS tilsluttes AFR 4. mars 2016.

Aviatum AB sier opp sitt medlemsskap hos AFR 19. februar 2016.

Nordnet Bank NUF tilsluttes AFR 22. juni 2015.

Sparebanken Hemne skiftet navn til Hemne Sparebank den 17.januar 2015.

Drangedal og Tørdal Sparebank besluttet den 16. januar 2014 å skifte navn til Drangedal Sparebank.

Askim Sparebank og Spydberg Sparebank fusjonerte 01.januar 2015 til Askim og Spydberg Sparebank.

Industrifinans sier opp sitt medlemsskap hos AFR 14.april 2015.

Time Sparebank og Klepp Sparebank fusjonerte 01. januar 2015 til Jæren Sparebank.

Forvaltningshuset AS tilsluttes AFR 15. desember 2014.

Castelar Corporate Finance AS tilsluttes AFR den 04. november 2014.

Lyberg & Partnere tilsluttes AFR den 24. oktober 2014.

Finanssenteret AS endrer navn til Kraft Finans AS den 18. august 2014.

Navigea Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester den 20.06.2014. Vedtak.

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014 under navnet Sparebanken Sør

Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank fusjonerte 15.oktober 2013 til Skue Sparebank

Bø Sparebank og Seljord Sparebank fusjonerte 4.oktober 2013 under navnet Sparebanken DIN

Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Sildre Sparebank fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Fokus Bank endret navn til Danske Bank den 15. november 2012

Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus

Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger fusjonerte fra 1.november 2011 under navnet Sparebanken Vest

Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank fusjonerte fra 1. november 2010 under navnet SpareBank 1 SR-Bank

Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane fusjonerte fra 1. september 2010 under navnet Sparebanken Sogn og Fjordane

Setskog Sparebank og Høland Sparebank fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet Høland og Setskog Sparebank

SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Jevnaker Lunner og SpareBank 1 Ringerike fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sparebanken Volda Ørsta har endret juridisk navn til SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2010

Tingvoll Sparebank er sammenslått med Sparebanken Møre og videreføres nå som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll (ikke lenger egen juridisk enhet). gjeldende fra 1.11.2009.

Sauda Sparebank er sammenslått med Sparebanken Vest og videreføres nå som Sparebanken Vest avdeling Sauda (ikke lenger egen juridisk enhet), gjeldende fra 1.11.2009.

DNB Skadeforsikring

Eika-gruppen

Frende Skadeforsikring

Gjensidige Forsikring ASA

If Skadeforsikring NUF

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, JFG

KLP Skadeforsikring

Knif Trygghet Forsikring AS

Nemi Forsikring

OBOS Forsikring AS

SpareBank 1 Skadeforsikring

Storebrand

Troll Forsikring

Tryg Forsikring


Endringer i tilsluttede bedrifter

Vardia Forsikring sier opp sitt medlemskap fra 1. juli 2017.

KLP Skadeforsikring tilsluttes GOS 1. januar 2017.

OBOS Forsikring tilsluttes GOS 2. mai 2016.

Codan Forsikring sier opp sitt medlemsskap hos GOS 25. september 2015.

Andebu Sparebank

Arendal og 
Omegns Sparekasse

Askim og Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Bud, Fræna og 
Hustad Sparebank

Danske Bank

DNB Bank ASA

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika Gruppen AS

Etne Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Fornebu Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Hemne Sparebank

Helgeland Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets 
Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Banken AS

Klæbu Sparebank

Kvinesdal Sparebank

Lillesands Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nesset Sparebank

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Opdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Rindal Sparebank

RørosBanken

Sandnes Sparebank

SEB AB, Oslofilialen

Selbu Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Stadsbygd Sparebank

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og 
Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valle Sparebank

Vang Sparebank

Vestre Slidre Sparebank

Vik Sparebank

Voss Veksel- og 
Landmandsbank ASA

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Aasen Sparebank

Opplæring av bedriftens ansatte

Det er opp til den enkelte medlemsbedrift å velge hva slags opplæringsopplegg kandidatene deres skal igjennom før de skal opp til godkjennings- og autorisasjonsprøvene. Noen lager opplæringsmateriell selv, noen kjøper skreddersydde pakker fra eksterne opplæringsleverandører, mens andre bruker en kombinasjon av de to. For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene BI, SPAMA og Kan Finans. Alle har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.

Kostnader ved medlemskap

Følgende prinsipper gjelder

 1. Bedriftene betaler for de ordninger de slutter seg til. Bedriftene i én ordning skal ikke subsidiere andre ordninger de ikke deltar i.
 2. Alle ordningene skal nyte godt av stordriftsfordeler.

Bedriftsgebyr: Det gis fritak ved tilslutning til ny ordning for bedrifter som allerede er tilsluttet en ordning innenfor enten bank/verdipapirmarkedet eller forsikringsmarkedet. Dette betyr eksempelvis at AFR-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Kreditt, eller at GOS-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til personforsikring eller forsikringsrådgiver.

Kandidatgebyr: Det gis fritak der ulike ordninger har overlappende emner.

3. For nye bedrifter som slutter seg til, og som ikke er medlemmer i Finans Norge eller VFF (gjelder AFR), betales høyere bedriftskontingent fordi de vil nyte godt av næringens dugnadsarbeid gjennom flere år.

4. Prismodellen tilpasses utviklingen i bransjen, herunder reduksjon i kandidatmassen som en konsekvens av økt digitalisering.

Innmeldingsavgift

For nye bedrifter som slutter seg til ordningene, og som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF (VFF kun AFR):

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

GOS uansett antall

 kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA 

 

Bedriftskontingent

Årlig gebyr som tilsluttede foretak betaler inn til Finansnæringens autorisasjonsordninger. 

 

Medlem i eierorganisasjon

Ikke medlem i eierorganisasjon

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

GOS uansett antall

 kr 51 150,-

 kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA 

 

Kandidatgebyr

AFR

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         kr. 583,- eks. MVA*

Kreditt

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         kr. 583,- eks. MVA*

GOS

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         kr. 476,- eks. MVA*

*For kandidater som er innmeldt i mer enn en ordning, gis det kr. 200,- i rabatt.

 

Faktureringstidspunkter:

Årlige gebyrer for kandidater og bedrifter faktureres i januar basert på innmeldte kandidater per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres bedriftskontingent og kandidatgebyr for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter faktureres ved innmelding.

Bedriftskontingent og autorisasjonsgebyrer refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.

Kunnskapsprøven som gjennomføres i Folkeuniversitetets testsentra faktureres i starten av hver måned:
- Pris per deltaker for en testavvikling kunnskapsprøven:  kr 1290,- eks. MVA
- Ved forlenget tid, se paragraf §3-6 i Regelverket, er det et tillegg på kr 460,- eks. MVA.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil