En bedrift som har valgt å slutte seg til en av FinAuts ordninger, har forpliktet seg til at alle som er omfattet av ordningene meldes inn og blir autorisert eller godkjent i den aktuelle ordningen.

 • Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon/godkjenning, samt til å følge opp at autoriserte og godkjente rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at rådgivning skjer i tråd med reglene for God skikk.
 • FinAut publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer for AFR, GOS og Kreditt.
 • Bedrifter som er tilsluttet FinAut følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll.
 • FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

For fullstendig oversikt over FinAuts rolledeling, se her.

Søk om tilslutning

For bedrifter som er medlem av en av våre eierorganisasjoner, Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, vil søknad om tilslutning bli godkjent uten behandling av styret.

Andre bedrifter kan også søke om tilslutning.

 • Det kan søkes om tilslutning i AFR, GOS, Kreditt og Personforsikring
 • Fyll ut søknadsskjemaet nederst på denne siden og legg ved nødvendig dokumentasjon
 • Styret behandler søknaden
 • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger til administrering for bedrifter
 • Når bedriften har betalt nødvendige gebyrer og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter kommer bedriften med i oversikten over tilsluttede bedrifter

Aasen Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Askim & Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Borea Asset Management AS

Castelar Corporate Finance AS

DNB Bank ASA

Danica Pensjonsforsikring AS

Danske Bank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika-Gruppen

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Fana Sparebank

Finansco AS

Flekkefjord Sparebank

Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Fornebu Sparebank

Forvaltningshuset AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdalbanken

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Invento Kapitalforvaltning AS

Jernbanepersonalets Sparebank

JOOL Markets AS (under tilslutning)

Jæren Sparebank

KLP Kapitalforvaltning AS

Klæbu Sparebank

Kraft Finans AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Lillesand Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Lyberg & Partnere

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Norcap AS

Nordea Bank AB

Nordnet Bank NUF

OBOS-banken

ODIN Forvaltning AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Oppdals Sparebank

Orkla Sparebank

Rindal Sparebank

Romsdal Sparebank

RørosBanken

SEB AB, Oslofilialen

SKAGEN AS

Sandnes Sparebank

Selbu Sparebank

Skagerrak Sparebank

Skandiabanken

Skudenes og Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadsbygd Sparebank

Storebrand ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valdres Sparebank

Valle Sparebank

Vekselbanken

Vik Sparebank

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Åfjord Sparebank


Se endringer i tilsluttede bedrifter her

 

DNB Skadeforsikring

Codan Forsikring (under tilslutning)

Eika-gruppen

Frende Skadeforsikring

Gjensidige Forsikring ASA

If Skadeforsikring NUF

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, JFG

KLP Skadeforsikring

Knif Trygghet Forsikring AS

Nemi Forsikring/Insr

SpareBank 1 Skadeforsikring

Storebrand

Tryg Forsikring


Endringer i tilsluttede bedrifter

Codan Forsikring tilsluttes ordningen den 20. september 2018.

Troll Forsikring er kjøpt opp av Tryg, og sier derfor opp sitt medlemskap 1. juni 2018.

Vardia Forsikring sier opp sitt medlemskap fra 1. juli 2017.

OBOS Forsikring ble en del av Tryg Forsikring 1. juni 2017, og sier derfor opp sitt medlemskap.

KLP Skadeforsikring tilsluttes GOS 1. januar 2017.

OBOS Forsikring tilsluttes GOS 2. mai 2016.

Codan Forsikring sier opp sitt medlemsskap hos GOS 25. september 2015.

Andebu Sparebank

Arendal og 
Omegns Sparekasse

Askim og Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Bank 2 

Berg Sparebank

Bien Sparebank

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Danske Bank

DNB Bank ASA

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika Gruppen AS

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Fornebu Sparebank

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Hemne Sparebank

Helgeland Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets 
Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Banken AS

Klæbu Sparebank

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt SA

Larvikbanken

Lillesands Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nordea Bank AB (publ) Filial i Norge

OBOS-banken AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Opdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Oslo Pensjonsforsikring AS

Rindal Sparebank

Romsdals Sparebank

RørosBanken

Sandnes Sparebank

SEB AB, Oslofilialen

Selbu Sparebank

Skagerak Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Gudbrandsdal 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

Sparebank 1 SR-Bank 

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Stadsbygd Sparebank

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og 
Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valle Sparebank

Vang Sparebank

Vestre Slidre Sparebank

Vik Sparebank

Voss Veksel- og 
Landmandsbank ASA

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Østre Agder Sparebank

Aasen Sparebank

Åfjord Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Eika Forsikring

Etne Sparebank

Eidsberg Sparebank

Gildeskål Sparebank

Grong Sparebank

Hegra Sparebank

Høiland og Setskog Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Jernbanepersonalets Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Rindal Sparebank

Romsdal Sparebank

Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Storebrand Livsforsikring

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Ørskog Sparebank

Opplæring av bedriftens ansatte

Det er opp til den enkelte medlemsbedrift å velge hva slags opplæringsopplegg kandidatene deres skal igjennom før de skal opp til godkjennings- og autorisasjonsprøvene. Noen lager opplæringsmateriell selv, noen kjøper skreddersydde pakker fra eksterne opplæringsleverandører, mens andre bruker en kombinasjon av de to. For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene SPAMA og Kan Finans. Begge har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.

Kostnader ved medlemskap

Følgende prinsipper gjelder

 1. Bedriftene betaler for de ordninger de slutter seg til. Bedriftene i én ordning skal ikke subsidiere andre ordninger de ikke deltar i.
 2. Alle ordningene skal nyte godt av stordriftsfordeler.

Bedriftskontingent: Det gis fritak ved tilslutning til ny ordning for bedrifter som allerede er tilsluttet en ordning innenfor enten bank/verdipapirmarkedet eller forsikringsmarkedet. Dette betyr eksempelvis at AFR-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Kreditt, eller at GOS-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Personforsikring.

Kandidatgebyr: Det betales et kandidatgebyr per ordning kandidaten er medlem i.

3. For nye bedrifter som slutter seg til, og som ikke er medlemmer i Finans Norge eller VFF (gjelder AFR), betales høyere bedriftskontingent fordi de vil nyte godt av næringens dugnadsarbeid gjennom flere år. Av samme årsak må disse også betale en innmeldingsavgift. 

4. Prismodellen tilpasses utviklingen i bransjen, herunder reduksjon i kandidatmassen som en konsekvens av økt digitalisering.

Innmeldingsavgift

For nye bedrifter som slutter seg til ordningene, og som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF (VFF kun AFR):

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

GOS uansett antall

 kr 51 150,-

Personforsikring uansett antall  kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA. 

 

Bedriftskontingent

Årlig gebyr som tilsluttede foretak betaler inn til Finansnæringens autorisasjonsordninger. 

 

Medlem i eierorganisasjon

Ikke medlem i eierorganisasjon

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

GOS uansett antall

 kr 51 150,-

 kr 51 150,-

Personforsikring uansett antall  kr 51 150,-  kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA 

 

Kandidatgebyr gjeldende fra januar 2019:

AFR, Kreditt og Personforsikring

Årlig gebyr per kandidat, per ordning:         kr. 570,- eks. MVA*

GOS

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         kr. 470,- eks. MVA*

 

Faktureringstidspunkter:

Årlige gebyrer for kandidater og bedrifter faktureres i januar basert på innmeldte kandidater per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres bedriftskontingent og kandidatgebyr for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter faktureres ved innmelding.

Bedriftskontingent og autorisasjonsgebyrer refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.

Kunnskapsprøven som gjennomføres i Folkeuniversitetets testsentra faktureres i starten av hver måned:
- Pris per deltaker for en testavvikling kunnskapsprøven:  kr 1320,- eks. MVA
- Ved forlenget tid, se paragraf §3-6 i Regelverket, er det et tillegg på kr 460,- eks. MVA.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil