Finansbransjen er, og har i lang tid, vært i sterk endring som følge av digitalisering. Ansatte i næringen må kunne beherske ulike digitale verktøy slik at de kan løse oppgaver, innhente og behandle informasjon samt kommunisere med kunder i og gjennom ulike digitale kanaler.

 

Digital kompetanse er i dag å anse som basiskompetanse på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig fremstillingsevne. Tverrgående fagråd i FinAut har nå på vegne av næringen tatt det første steget og utviklet et rammeverk for digital kompetanse. Formålet med dette rammeverket er å definere anbefalte krav til digital kompetanse for ansatte i finansnæringen.

Forside.jpg

Klikk på bildet for å åpne rammeverket

Dere har gjort et solid arbeid for å konkretisere et felt som jeg tror mange ansatte i næringen opplever at «henger i løse lufta». Alle snakker om digitalisering, men det fleste har ikke vært flinke til å konkretisere

Inger Eline Romundgard, Finansforbundet

Avgjørende, slik vi ser det, er om man klarer å lage et lærestoff som er praktisk rettet mot hverdagen i bransjen slik at folk kjenner seg igjen og ser nytten.

Hans Olav Gjøvik, SpareBank1 Nord-Norge


Fagrådet ønsker med utgivelsen å bidra til nødvendig digital kompetanse, som setter de ansatte i stand til å:

  • forstå digitale prosesser som helhet
  • forstå hvordan digitalisering påvirker og endrer finansbransjen og den enkelte ansattes arbeidshverdag
  • beherske digitaliserte arbeidsoppgaver og prosesser
  • beherske kanalsamspillet
  • opptre profesjonelt i digitale prosesser
  • møte kundens kompetanse og forventninger
  • se egen merverdi for kunder, som også tilbys muligheter for en stadig mer digitalisert rådgivning

Rammeverket er delt i to deler:

1. Generell digital kompetanse

2. Digital kompetanse for rådgivere og selgere.

 

Rammeverket inngår som del av tverrgående kompetanse i FinAuts ordninger. Rammeverket er ment brukt som verktøy og referansedokument for utvikling av læreplaner og opplæringsmateriell. Fagrådet jobber videre med en plan for å legge til rette for deling av læringsressurser som bygger på anbefalingene i rammeverket. Dette slik at ansatte kan holde sin digitale kompetanse relevant nå og i fremtiden.