Rammeverk for digital kompetanse

I dag anses digital kompetanse å være basiskompetanse på lik linje med lesing, skriving og regning. FinAut har utviklet et rammeverk med anbefalte krav til digital kompetanse for ansatte i finansnæringen.

Rammeverket bygger på innspill, undersøkelser og erfaringsutveksling internt i finansbransjen. Hensikten med rammeverket er å bruke det som et verktøy og referansedokument for utvikling av opplæringsmateriell.

 

Forside.jpg

Klikk på bildet for å åpne rammeverket.

Rammeverket er delt i to deler:

1. Generell digital kompetanse

2. Digital kompetanse for rådgivere og selgere.

 

Hovedfunn fra kartlegging av digitale ferdigheter 

Over 1400 ansatte deltok i en kartlegging og egenvurdering av sine digitale ferdigheter våren 2019. Hensikten med undersøkelsen var å få en status på nivået for den kompetansen som er definert i FinAuts rammeverk for digital basiskompetanse. 

Vi ville vite mer om:
• Behersker ansatte digitale verktøy for å løse sine daglige oppgaver?
• Kan ansatte kommunisere godt med kunder som benytter seg av bedriftens egne digitale verktøy?
• Stemmer egenoppfatning med det testen viser?

Omkring 700 ansatte som jobbet direkte med kunder evaluerte sin egen kompetanse innen områder som kundeservice, chat, informasjon/veiledning, rådgivning, salg o.l. Av disse er det kun 52 % som svarer at de er trygge nok på å veilede kunder i bedriftens digitale verktøy.

Det er er gjennomført en oppfølgingsundersøkelse november2020 der ansatte evaluerer sin egen kompetanse i kontakt med kunder i digitale kanaler. Resultater presenteres når de er bearbeidet.
 

forside-kartlegging-digital-kompetanse-2019.jpg

Klikk på bildet for å åpne dokumentet: Hovedfunn testresultater 2019.

Undersøkelsen er er et samarbeid mellom Finans Norge, Norsk Test og FinAut. 
 

Status på digital kompetanse i din bedrift

Flere bedrifter velger nå å kartlegge den digitale kompetansen hos sine ansatte for å

 • sjekke status i egen bedrift og
 • sette i verk målrettede tiltak
   

1. Kartlegging av generell digital kompetanse

FinAut benyttet Norsk Test i egenevaluering og ferdighetstesting av generell digital kompetanse. Norsk Test har gjennom Datakortet lang erfaring med slik testing fra andre bransjer og kan tilby ulike tester der du kan velge mellom anonyme eller ikke anonyme besvarelser.

Testene kan tilpasses etter hvilke ferdigheter det er behov for å kartlegge i din bedrift. Ved ikke anonyme besvarelser kan det kobles til nanolæring for de områdene kandidaten scorer for lavt.

Pakke 1:
Kartleggingstest digital basiskompetanse

Pakke 2:
Kartleggingstest og individtilpasset opplæring digital basiskompetanse

 1. Anonymiserte testresultat
 2. Testen dekker digital basiskompetanse i henhold til FinAuts rammeverk.
 3. Kandidat får tilbakemelding på sitt resultat.
 4. Arbeidsgiver får statistikk for organisasjon som helhet, avdelingsvis og kategorier på overordnet nivå.
 5. Det vil bli kartlagt hvilke verktøy som brukes av de ansatte
 1. Innledende test som gir grunnlag for tilpasset opplæring
 2. Testen dekker digital basiskompetanse i henhold til FinAuts rammeverk.
 3. Opplæring basert på testresultat.
 4. Arbeidsgiver får adgang til rapport på individnivå
 5. Det vil bli kartlagt hvilke verktøy som brukes av de ansatte
 6. Slutt-test for å dokumentere effekt

Alle tester og opplæringsmoduler er tilpasset FinAuts rammeverk for digital basiskompetanse. Anonym statistikk vil bli håndtert sammen med FinAuts øvrige statistikk fra finansnæringen. Mulighet for tilpasning i omfang og antall kandidater.

Tilbud om kartlegging hos Norsk Test

 

2. Kartlegging av digital kompetanse for rådgivere og selgere

For dette formålet har FinAut utviklet et eget spørsmålssett. FinAuts medlemsbedrifter kan fritt benytte spørsmålene i egne spørresystemer for å få en status. Kontakt oss for å få tilsendt spørsmålssettet: post@finaut.no eller Hans Jørgen Lund: hansj@finaut.no