Tilsluttede bedrifter har ansvar for å avdekke og melde inn når rådgivere som er autorisert i AFR, Kreditt, Skadeforsikring og/eller Personforsikring bryter God skikk (FinAuts regelverk § 3-8), ved gjentagende eller alvorlige brudd. Nedenfor står sakene som FinAut har behandlet i henhold til § 3-8.

Les mer om God skikk her.

 

2020-04-02 Rådgiver ilegges advarsel

Bedriften anfører at Rådgiver har lagt opp sin egen innboforsikring, med en rabatt han ikke hadde krav på. Avtalen ble akseptert av en annen rådgiver. Rådgiver har også endret betalingsfrekvens på sin egen avtale fra kvartalsvis til månedlig betaling. Videre anfører Bedriften at Rådgiver har endret "gyldig til dato" på sin egen bilforsikring. Konsekvensen av denne endringen er at Rådgiver ville fått en større bonus (rabatt) på forsikringen tidligere enn han har krav på. I tillegg ble det lagt inn helkunderabatt av en annen rådgiver som Rådgiver ikke hadde krav på.

Bedriften anfører at tillitten til rådgiver er svekket som følge av de ovennevnte bruddene på de etiske retningslinjene.

Les saken her

 

 

2020-03-25 Rådgiver ilegges advarsel

Saken gjelder en rådgiver autorisert i skadeforsikring som har løyet til kundene om hva Bedriftens vilkår ikke dekker, for at Arbeidsgivers egne vilkår skal fremstå bedre. Dette er klare brudd på God skikk-regel nr. 5 om informasjon. Bruddene har ifølge Bedriften skjedd i forbindelse med at Rådgiver har kontaktet kunder som har flyttet forsikringsavtaler fra Arbeidsgiver til Bedriften. 

Les saken her

 

 

2020-01-15 Rådgiver fratatt sin autorisasjon for tre år

Saken gjelder en rådgiver autorisert i skadeforsikring sine brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr 6. interessekonflikt.

Les saken her

 

 

2019-09-25 Rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en AFR-autorisert rådgiver sine brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr 6. interessekonflikt 

Les saken her.

 

 

2019-05-07 Rådgiver gitt advarsel

Saken gjelder på brudd på God skikk, brudd på eksternt regelverk og brudd på interne retningslinjer ved brudd på bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller og mangler/feil ved dokumentasjon.

Les saken her.

 

 

2018-12-05 Rådgiver fratatt sin AFR-autorisasjon og GOS-godkjenning

Saken gjelder en GOS- og AFR-autorisert rådgiver sitt brudd på God skikk og brudd på interne retningslinjer.

Les saken her.

 

 

2018-11-05 Rådgiver fratatt sin godkjenning i GOS

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak.

Les saken her.

 

 

2017-07-03 Autorisert finansiell rådgiver er gitt en advarsel på grunn av gjentatte brudd på reglement, policy og rutiner på kredittområdet

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) gjentatte brudd på finansbedriftens (Bedriften) reglement, policy og rutiner på kredittområdet i perioden 2012 til 2016. Rådgiver har tidligere mottatt advarsel for brudd på kredittreglementet og jobber nå i annen stilling i Bedriften.

Les saken her.

 

 

2017-05-12 Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgiver (Rådgiver) som over flere år har mottatt til sammen NOK 10,2 millioner i forbindelse med sin rådgivning av en kunde og dennes selskap. Overførslene har skjedd uten at det foreligger noen form for dokumentasjon. Telefonsamtalene er heller ikke dokumentert, og overførslene, benevnt som gaver, er ikke rapportert til arbeidsgiver.

Les saken her.

 


 

Fullstendig oversikt over alle bruddsaker finnes i Veiledningen for avdekke og melde inn brudd på God skikk.