Tilsluttede bedrifter har ansvar for å avdekke og melde inn når rådgivere som er autorisert i AFR, Kreditt, Skadeforsikring og/eller Personforsikring bryter God skikk (FinAuts regelverk § 3-8), ved gjentagende eller alvorlige brudd. Nedenfor står sakene som FinAut har behandlet i henhold til § 3-8.

Les mer om God skikk her.

 

2019-09-25 Rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en AFR-autorisert rådgiver sine brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr 6. interessekonflikt 

Les saken her.

 

 

2019-05-07 Rådgiver gitt advarsel

Saken gjelder på brudd på God skikk, brudd på eksternt regelverk og brudd på interne retningslinjer ved brudd på bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller og mangler/feil ved dokumentasjon.

Les saken her.

 

 

2018-12-05 Rådgiver fratatt sin AFR-autorisasjon og GOS-godkjenning

Saken gjelder en GOS- og AFR-autorisert rådgiver sitt brudd på God skikk og brudd på interne retningslinjer.

Les saken her.

 

 

2018-11-05 Rådgiver fratatt sin godkjenning i GOS

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak.

Les saken her.

 

 

2017-07-03 Autorisert finansiell rådgiver er gitt en advarsel på grunn av gjentatte brudd på reglement, policy og rutiner på kredittområdet

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) gjentatte brudd på finansbedriftens (Bedriften) reglement, policy og rutiner på kredittområdet i perioden 2012 til 2016. Rådgiver har tidligere mottatt advarsel for brudd på kredittreglementet og jobber nå i annen stilling i Bedriften.

Les saken her.

 

 

2017-05-12 Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgiver (Rådgiver) som over flere år har mottatt til sammen NOK 10,2 millioner i forbindelse med sin rådgivning av en kunde og dennes selskap. Overførslene har skjedd uten at det foreligger noen form for dokumentasjon. Telefonsamtalene er heller ikke dokumentert, og overførslene, benevnt som gaver, er ikke rapportert til arbeidsgiver.

Les saken her.

 


 

Fullstendig oversikt over alle bruddsaker finnes i Veiledningen for avdekke og melde inn brudd på God skikk.