MII9VG09hmO6quugWhq7wx6JseffAdLmTcPDgj35gzujFirMoHzrhmp6lilPBov8
bruddsak20181105.jpg

2018-11-05 Rådgiver fratatt GOS-godkjenning

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak.

 

I forbindelse med ferie ga rådgiver bedriften tilgang til sine e-poster. Innholdet i e-postene gjorde at bedriften fattet mistanke om lojalitetsbrudd. Det ble, etter varsel til rådgiver, foretatt innsyn i rådgivers e-poster. Gjennom innsynet ble det avdekket at rådgiver har skannet og videresendt til sin private e-postadresse et antall polisekopier. Likeså har rådgiver sendt et antall SMS til bedriftens kunder og informert om ny jobb og ønske om at disse kundene skulle følger med over til nytt selskap. Rådgiver har også sendt kopi av en kundepolise til ny arbeidsgiver.

E-postkorrespondansen viste også medvirkning til forsikringsbedrageri. Forsikringsbedrageri fremkommer og i bedriftens saksbehandlingssystem.

Den innklagede har vært godkjent som rådgiver i flere år. Det må antas at rådgiver har inngående kunnskap om de kravene som påhviler ham. Det bemerkes at rådgiveren har blitt testet i både relevant eksternt regelverk samt etikk og God rådgivningsskikk i godkjenningsprøvene.

Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger har tatt stilling til om rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God rådgivningsskikk eller på andre sentrale og relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren eller rådgivningen.

Ved valg av reaksjon vektlegger styret, i formildende retning, at kundene tilsynelatende ikke har vært skadelidende.

I skjerpende retning trekker spesielt alvoret av at rådgiver har foretatt handlinger i strid med loven og som også er belagt med straffeansvar. Rådgiver har i forholdet som gjelder forsøk på forsikringsbedrageri vist en grovt manglende forståelse for utøvelsen av rollen. Rådgiver har videre misbrukt bedriftens og kundenes tillit og egen stilling. Finansnæringen og autorisasjonsordningene er avhengig av tillit. Rådgivers rolleutøvelse i denne saken er egnet til å svekke denne tilliten, noe som trekker i skjerpende retning.

Etter en konkret helhetsvurdering finner Styret at Rådgiver fratas godkjenningen.

 

Les styrets fullstendige behandling av saken her.