2023-08-14 Finansieringsbevis og tilleggsikkerhet

Rådgiver har innvilget et finansieringsbevis for kjøp av bolig, med tilleggssikkerhet i kundenes nåværende bolig. Kundene er et par, som nå bor sammen med den ene partens mor, som er minstepensjonist. Planen er at mor skal bli boende i denne boligen, og at paret skal flytte for seg selv. Hjemmelshavere i nåværende bolig er og mor og sønn 50/50. Paret har ikke tilstrekkelig egenkapital, og mor har ikke økonomi til å stille realkausjon i sin halvpart. Mor skjøtet over sin halvpart til sønnen, slik at sønnen fikk 100% hjemmel.

Disiplinærutvalgets vurdering er at rådgiver har opptrådt noe kritikkverdig, men har kommet til at det ikke kommer frem opplysninger som tilsier at rådgiver har begått alvorlige eller gjentatte brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer.

 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk