2024-01-03 Mangelfull dokumentasjon i kredittsaker

En rådgiver autorisert i Kreditt og Personforsikring ble meldt for brudd på God skikk. 

Det sentrale i saken var mangelfull registering og lagring av dokumentasjon og kundeopplysninger. Det følger av God skikk regel nr. 10 «Dokumentasjon» at kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres.

FinAuts disiplinærutvalg sier i sitt vedtak at kravet om dokumentasjon er viktig. Dokumentasjon skal blant annet sikre at kunde og finansbedrift i ettertid har samme oppfatning om inngått avtale og grunnlaget for den, og dokumentasjonen skal gjøre det enklere for finansbedriften å kontrollere etterlevelse av regler. Videre at overholdelse av dokumentasjonsplikten er viktig for å sikre tilliten til finansbedriften.

I saken kom det frem at rådgiveren har hatt stort tids- og arbeidspress. Disiplinærutvalget understreker rådgiveres selvstendige ansvar for å overholde God skikk og andre sentrale atferdsnormer. 

Samtidig påpeker Disiplinærutvalget, på generelt grunnlag, at medlemsbedrifter i FinAut har forpliktet seg til å følge FinAuts regelverk og bransjenormen God skikk. Medlemsbedrifter har ansvar for å sikre rutiner og retningslinjer som legger til rette for etterlevelse av regler, herunder at det legges til rette for at kredittvurderingen kan være tilstrekkelig grundig.
 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk