Lover og forskrifter

Utvalgte lover og forskrifter som gjelder emneområde seks er tillatt hjelpemiddel under gjennomføring av kunnskapsprøven. Dokumentet er tilgjengelig via en link i selve kunnskapsprøven på samme måte som i kartleggingstesten. I tillegg skal det ligge som eget ikon på maskinen du tar testen på.

Lover og forskrifter til kunnskapsprøver - januar 2019