Lover og forskrifter

Utvalgte lover og forskrifter som gjelder de ulike kunnskapsprøvene er tillatt hjelpemiddel under gjennomføring av kunnskapsprøvene. Dokumentene er tilgjengelig via en link i selve kunnskapsprøven på samme måte som i kartleggingstesten. I tillegg skal det ligge som eget ikon på maskinen du tar testen på.

Vedlegg

Kunnskapsprøver

Ingen Personlig økonomi 1
Tverrgående - lover og forskrifter Kunnskapsprøve tverrgående emner
AFR - lover og forskrifter Kunnskapsprøve AFR
Kunnskapsprøve AFR – har Kreditt
Kreditt - lover og forskrifter Kunnskapsprøve Kreditt
Kunnskapsprøve Kreditt – har AFR
Skadeforsikring - lover og forskrifter Kunnskapsprøve skadeforsikring
Kunnskapsprøve skadeforsikring – har PF
Personforsikring - lover og forskrifter Kunnskapsprøve personforsikring
Kunnskapsprøve personforsikring – har SF