Heftet "Mot og tillit" er en innføring i etikk for rådgivere og andre kundebehandlere i finansnæringen. Teksten er også relevant for ledere.

Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy som kan være til nytte i møte med etiske utfordringer i arbeidshverdagen. 

"Mot og tillit" tar for seg en rekke spørsmål som angår rådgivere og andre kundebehandlere som ansvarlige yrkesutøvere:

  • Hva menes med etikk og moral?
  • Hvordan forebygge overtramp ved å skape en god kultur for tilbakemeldinger på jobb?
  • Hva vil det si å være profesjonell og ansvarlig? Hvilke etiske prinsipper kan være til hjelp for å håndtere dilemmaer?
  • Hva er sammenhengen mellom etikk og butikk?

"Mot og tillit" er skrevet av filosofer i fagmiljøet Activa Humanistisk Akademi.

 

Mot og tillit.png

 Klikk på bildet for å åpne Mot og tillit i PDF.

Pensum til etikkprøven: Mot og tillit (PDF)

Mot og tillit er et pensumhefte som består av tekst og øvingsoppgaver.

Det bør brukes i egenstudier og forelesninger. Det er innhold som kan brukes i e-læring, og øvingsoppgaver som kan løses i grupper og bidra til felles diskusjon.