Gruppe med kollegaer
Søk om medlemskap

Alle bedrifter som slutter seg til en autorisasjonsordning, må ha et medlemskap i FinAut.

Andre bedrifter som ikke skal slutte seg til en autorisasjonsordning, kan også søke medlemskap i FinAut. Dette kan være bedrifter som er leverandører eller samarbeidspartnere med finansnæringen eller som av andre årsaker vil slutte seg til FinAuts arbeid med å sikre kompetanse og God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, fysisk eller digitalt.

Søke om medlemskap i FinAut

For å søke medlemskap i FinAut uten å være tilsluttet en autorisasjonsordning er det følgende kriterier:

 • Hensikten med medlemskapet må beskrives i en søknad.
  Hensikten må falle innenfor FinAuts formål, ved at medlemskapet og det arbeidet disse bedriftene vil bidra til å øke kvaliteten i finansnæringens informasjon, veiledning og rådgivning overfor forbrukere.

 • For FinTech: Selskapet må ha samarbeid med eller levere teknologi til digitale kundeløsninger rettet mot forbrukermarkedet.

 • Bedriften må slutte seg til bransjenormen for God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

 • Bedriften må informere om eventuelt samarbeid med medlemsbedrifter i FinAut, hvem disse er og hva samarbeidet går ut på.

 • Bedriften må legge ved beskrivelse av forretningsmodell og siste års regnskap. Selskapet må ha vært i ordinær drift i minimum 12 måneder.

 • Bedrifter må informere om hvilke av FinAuts tjenester de tenker å benytte seg av.

 • Bedriften må bekrefte at de er informert om sine forpliktelser, f.eks. at medlemmer i FinAut etter God skikk må skille mellom informasjon, veiledning og rådgivning, og at rådgivning skal autoriseres.

For FinTech-selskap som er leverandør til finansbedrifts robotrådgiver er det i tillegg betingelser knyttet til bruk av sjekklister og materiell for robotrådgivere, informasjon/markedsføring og oppfølging av medlemskapet. Nærmere om dette oppgis ved kontakt.

Søknad om medlemskap i FinAut sendes til post@finaut.no
 

Behandlingsprosess

 • Søknader behandles av FinAuts styre etter innstilling fra administrasjonen.

 • Størrelse på kontingenten fastsettes sammen med behandlingen av søknaden.

 • For medlemmer i eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening vil det være en enklere behandling av søknaden, da bedriftene allerede er vurdert av en av FinAuts eierorganisasjoner.


Søke om medlemskap i en autorisasjonsordning

Finansbedrifter som driver rådgivning innenfor virkeområdet til FinAuts autorisasjonsordninger, kan søke medlemskap i den/de autorisasjonsordninger som er aktuelle. Medlemskap forutsetter at bedriften har de nødvendige konsesjoner / tillatelser til å drive slik rådgivning eller til å formidle produkter eller tjenester på produktselskapets vegne.  

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening kan bli medlem av en autorisasjonsordning uten søknadsbehandling. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale.

 

Tilslutningsavtaler

Avtalen fylles ut og sendes som PDF til post@finaut.no. Administrerende direktør mottar e-post fra FinAut med lenke til elektronisk signering.

Autorisasjonsordningen i Sparing og investering 

Tilslutningsavtale Sparing og investering

Autorisasjonsordningen i Personforsikring

Tilslutningsavtale Personforsikring

Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring

Tilslutningsavtale Skadeforsikring

Autorisasjonsordningen i Kreditt

Tilslutningsavtale Kreditt

Autorisasjonsordningen i Personforsikring næringsliv

Tilslutningsavtale Personforsikring næringsliv

Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring næringsliv

Tilslutningsavtale Skadeforsikring næringsliv

Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere

Tilslutningsavtale Robotrådgivere

 


Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening må søke om tilslutning til en autorisasjonsordning.
Kriterier for å søke er:

 • At bedriften har de nødvendige konsesjoner / tillatelser

 • Søknaden vedlegges en presentasjon av bedriftens økonomi, eierstruktur, betjeningskonsept og annen relevant informasjon.

 • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger 

 • Når bedriften har betalt avtalte kontingenter og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter, blir bedriften ført opp i medlemsoversikten 

 • Søknaden behandles av FinAuts administrasjon. Søknadskjemaet finnes her (word)