Rådgiver og kunde
Dette betyr en autorisasjon

En autorisert rådgiver kan dokumentere oppdatert kompetanse, og er forpliktet til å følge reglene i bransjenormen God skikk.

Trygg rådgivning

Før du snakker med en rådgiver i en bank, forsikringsselskap eller rådgivningsselskap bør du sjekke om rådgiver er autorisert.

Når du skal ta viktige valg om din økonomiske fremtid og sikkerhet må det skje på bakgrunn av god informasjon, veiledning og råd om alternativene som finnes.
 

Autorisasjon gir dokumentert kompetanse

Rådgiver er ikke en beskyttet tittel. Det er kun autoriserte rådgivere som kan dokumentere at de har oppdatert kompetanse på sitt fagområde. De er forpliktet til å følge bransjenormen God skikk og etikk i kundebehandlingen.

Autoriserte rådgivere har bestått en omfattende kunnskapsprøve på sitt fagfelt, en etikkprøve og en praktisk prøve der de også skal vise at de kan anvende etikk-kompetansen i rådgivning med kunde.
 

FinAut autoriserer rådgivere i finansnæringen

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) autoriserer rådgivere i bank, forsikring og rådgivningsselskaper.

FinAut sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.


Nasjonalt register over autoriserte rådgivere

Autoriserte rådgivere er registrert i et offentlig register.

Sjekk om din rådgiver er autorisert på finaut.no
 

Forbrukernes interesse skal ivaretas

Autorisasjonsordningene skal sikre forbrukerne trygg rådgivning, og at kundens interesse kommer først. Selv om en finansbedrift gir deg et forslag basert på de produktene de tilbyr, har ikke du som kunde plikt til å velge denne løsningen og bør orientere deg hos flere leverandører.
 

Robotrådgivere skal også autoriseres

Robotrådgivere skal følge samme standard for kompetanse og etikk som fysiske rådgivere, for å sikre kunden trygg rådgivning uavhengig av om rådene gis av menneske eller robot.

En rådgiver kan være autorisert i en eller flere ordninger, og kan synliggjøre dette ved å bruke merker i sin kontaktinformasjon.

 

Vi har laget en film om hva en autorisasjon betyr, som du kan se her: