Regelverket gjelder følgende ordninger:

  • Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

  • Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (Skadeforsikring)

  • Autorisasjonsordningen i kreditt (Kreditt)

  • Autorisasjonsordningen i personforsikring (Personforsikring)
     

I tillegg gjelder bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg i forbrukermarkedet.

Reglene gjelder både for personlig betjening og for digitale prosesser. 
 

FinAuts regelverk (PDF)

 

§ 1-1 Formål 

Ordningene har som formål å:

  • sikre for at rådgivere og selgere har tilstrekkelig kompetanse innenfor det fagfeltet ordningen dekker
  • sikre at rådgivning og salg har god kvalitet, basert på en tilpasset behovsanalyse og et godt informasjonsgrunnlag
  • sikre at kunden skal være like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening

Ordningene skal ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og finansbedriftene.

Grunnleggende regelverk, etikk og God skikk, skal danne en felles plattform for alle ordninger omfattet av dette regelverket.