Regelverket gjelder for følgende ordninger:

  • Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

  • Autorisasjonsordningen i skadeforsikring

  • Autorisasjonsordningen i kreditt (Kreditt)

  • Autorisasjonsordningen i personforsikring (Personforsikring)

 

Se FinAuts regelverk i PDF.

Oppdatert mai 2019: Designendringer iht. ny profil, samt fjerning av begrepet "godkjent", "godkjenning" og "GOS" (Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) endret navn til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring den 1. april 2019)

 

§ 1-1 Formål

Ordningene har som formål å:

- sørge for at rådgivere og selgere har tilstrekkelig kompetanse innenfor det fagfeltet ordningen dekker.

- sikre at rådgivning og salg har god kvalitet, basert på en tilpasset behovsanalyse og et godt informasjonsgrunnlag.

Ordningene skal ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og finansbedriftene.

Grunnleggende regelverk, etikk og God skikk, som er tverrgående emner, skal danne en felles plattform for alle ordninger omfattet av dette regelverket.