Med robotrådgivere menes digitale løsninger som gir råd til forbrukere, det vil si som gir en personlig anbefaling.

Forbrukere skal få like god kvalitet på rådgivning uavhengig av kanal. I en kundesamtale settes det rammer for å sikre nødvendig informasjon og råd til kunden for sine økonomiske valg. FinAut stiller derfor samme krav til en robotrådgiver som en fysisk rådgiver. Robotrådgiver må også kunne sitt fag, følge regelverk, etikk og God skikk

Regler for God skikk 

Autoriserte robotrådgivere har dette merket:   

 

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver.png

 

Autorisasjonen fra FinAut er basert på informasjon som finansbedriften har gitt om robotrådgiveren samt kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er fulgt.

Det er finansbedriften som har ansvaret for at robotrådgiveren til enhver tid tilfredsstiller kravene som er satt. Henvendelser som gjelder robotrådgiveren og råd som er gitt, herunder eventuelle klager, må derfor rettes direkte til finansbedriften.

REGISTER OVER AUTORISERTE ROBOTRÅDGIVERE

FIRMANAVN

NAVN

ROBOTRÅDGIVER

AUTORISASJONEN

GJELDER FOR

DATO

AUTORISERT

LINK

ROBOTRÅDGIVER

Sbanken fra DNB

Sparerobot

Sparing og investering

21.06.2021

https://sbanken.no/spare/sparerobot/