Register over autoriserte robotrådgivere

Med robotrådgivere menes digitale løsninger som gir råd til forbrukere, det vil si som gir en personlig anbefaling.

Trygg rådgivning

Forbrukere skal få like god kvalitet på rådgivning uavhengig av kanal. I en kundesamtale settes det rammer for å sikre nødvendig informasjon og råd til kunden for sine økonomiske valg. FinAut stiller derfor samme krav til en robotrådgiver som en fysisk rådgiver. Robotrådgiver må også kunne sitt fag, følge regelverk, etikk og God skikk.

Regler for God skikk 
 

 

Autorisasjonsmerke

Autoriserte robotrådgivere har dette merket:   

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver.png
 

Autorisasjonen fra FinAut er basert på informasjon som finansbedriften har gitt om robotrådgiveren samt kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er fulgt.

Det er finansbedriften som har ansvaret for at robotrådgiveren til enhver tid tilfredsstiller kravene som er satt. Henvendelser som gjelder robotrådgiveren og råd som er gitt, herunder eventuelle klager, må derfor rettes direkte til finansbedriften.
 

 

REGISTER OVER AUTORISERTE ROBOTRÅDGIVERE

Første halvår 2024 er det flere robotrådgivere som venter på å få sin autorisasjon. Straks de er autorisert, vil de fremkomme på denne oversikten. 

 

FIRMANAVN

NAVN PÅ

ROBOTRÅDGIVER

AUTORISASJONEN

GJELDER FOR

DATO

AUTORISERT

LINK TIL

ROBOTRÅDGIVER

Storebrand Livsforsikring AS

Robotrådgiver personforsikring

Personforsikring

20.12.2023

https://www.storebrand.no/kjop-forsikring/sjekk-pris/raadgivning/login/