Samtykke til at Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) behandlerpersonopplysninger - 
(Jf. Lov om behandling av personopplysninger [Lov-2000-04-14-31])

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) behandler personopplysninger for å gi tilgang til informasjon for medlemmer i FinAut.

Formålet med behandlingen av opplysningene er å gi tilgang til informasjon for medlemmer av FinAut på innloggete sider.

  1. Personopplysningene som behandles er:
  • Navn, e-postadresse (arbeidssted), mobiltelefonnummer.

Samtykke til behandling av personopplysninger som nevnt er en forutsetning for å kunne benytte seg av informasjon for medlemsbedrifter.

Lagring og bruk av opplysningene vil skje i et elektronisk register. Ansatte i FinAut og ansatte hos systemleverandørene  Norsk Test og Trikks som har undertegnet taushetsløfte, har tilgang til dataene.

2. Den enkelte har rett til innsyn i personopplysninger som behandles om seg.

Opplysningene vil utleveres til medlemmet dersom FinAut mottar en skriftlig og undertegnet forespørsel med bekreftet kopi av legitimasjon vedlagt.

Er personopplysningene som er registrert uriktige eller ufullstendige, kan FinAut kontaktes for retting av opplysningene.

 

Jeg samtykker til:

  • At Finansnæringens autorisasjonsordninger innhenter og behandler personopplysninger vedrørende meg som nevnt i punkt 1 over.
  • Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke samtykket mitt tilbake.