Tilbakemelding
Forbruker- og finanstrender

Årets undersøkelse av "Forbruker- og finanstrender" viser fremdeles at personer som har fått rådgivning i løpet av fjoråret, er godt fornøyd med rådgivningen de mottok, og at bruken av digitale løsninger fortsetter å øke. 

Forbruker- og finanstrender er en årlig undersøkelse siden 2017 om finansnærings status og utvikling, som har gjort at FinAut kan følge forbrukerne sine erfaringer. De fleste (ikke alle) spørsmål baserer seg på kjøp kunder har gjort i løpet av 2021. Tallene det sammenlignes med i tidsseriene, er fra tilsvarende undersøkelse i hhv. 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017.

Hovedfunn 2022 (basert på erfaringer fra 2021)

Resultatene fra forbruker- og finanstrender viser at det fortsatt er høy tilfredsstilhet. Hele 95% av de som har mottatt rådgivning i 2021 svarer at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen. Scoren varierer imidlertid noe fra produkt til produkt. 
 

skjermbilde riktig nytt .png

 

Kundene opplever at bransjenormen God skikk i stor grad etterleves i bransjen. 

 

Bruken av digitale løsninger øker fortsatt 

Resultatene viser at 45% av alle kjøp ble foretatt nettbasert i 2021, mot 40 % i 2020. 
 

Kanal benyttet ved kjøpt.png

 

Høyere tillit til autorisert rådgiver 

Det er i underkant av 80% som svarer at de har høyere tillit til råd fra en autorisert rådgiver enn fra en som ikke er autorisert. Andelen er litt høyere hos de som har kjennskap til autorisasjonsordning eller har mottatt rådgivning. 

Nær 60% sier at et synlig autorisasjonsmerke vil være nyttig ved valg av rådgiver.
 

tillit autorisert rådgiver.png

 

Høyere tillit til autorisert robotrådgiver ved løst behov

Resultatene fra undersøkelsen viser at tilliten til robotrådgivere i befolkningen fortsatt er lav. Det er kun 16% som svarer at de har tillit til råd gitt av en robotrådgiver.

Men blant de som har benyttet en robotrådgiver og fikk løst behovet sitt, er tilliten betydelig høyere. Her svarer 62% av de har høy tillit til rådene. Og i denne gruppen svarer hele  81% at de vil ha høyere tillit til rådene fra en autorisert robotrådgiver enn fra en som ikke er autorisert. 

37 % av alle spurte svarer at et synlig autorisasjonsmerke vil være nyttig ved valg av robotrådgiver. Blant de som benyttet robotrådgiver i 2021 og fikk løst behovet sitt, mener 66% at det vil være nyttig med et synlig autorisasjonsmerke.
 

robotrådgiver nettside F&F.png

 

Temaer 

Klikk på hver kategori for å åpne resultatene i PDF.

*Ny for i år

 

Resultater fordelt på produktkategorier 

Klikk på hver produktkategori for å åpne resultatene i PDF.

 

Om undersøkelsen

Forbruker- og Finanstrender 2022 omfatter 2237 intervju gjennomført i perioden 8.-16. februar 2022 blant befolkningen 18 år+. De ble gjennomført på Kantar sitt ISO-sertifiserte internettpanel som er representativt for den norske internettbefolkningen.

Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2017.

 

Forbruker- og finanstrender for tidligere år