Bransjenormen God skikk

Klikk på bildet for å forstørre:

Vurdering av God skikk

  • Etterlevelsen av God skikk oppleves som meget god av kundene.
  • 89 % er godt/meget godt fornøyd med informasjonen de fikk, og omtrent samme andel av kundene opplever at behovene ble dekket på en god måte, at opplysningene opplevdes å bli håndtert på en trygg måte. Man er også godt fornøyd med tiden man fikk til å områ seg før man inngikk avtalen.
  • Kun ett forhold skiller seg ut i negativ retning: blant de som opplyser at de ikke mottok rådgivning er det 45% som opplyser at det ikke ble klargjort tydelig at kjøpet de foretok ikke var basert på rådgivning.

Klikk på bildet for å forstørre:

Hvis ikke rådgivning

Sammenholdt med at andelen som opplyser at de mottok et råd kan synes noe høy, kan dette tyde på at bransjen har en oppgave å gjøre mht å tydeliggjøre når det faktisk gis rådgivning og ikke.
 

Se alle resultater om God skikk her.

 

Tilbake til hovedside for Forbruker- og finanstrender 2019.