Bruk av kanaler

  • De fleste av kjøpene som er kartlagt gjennom 2019-undersøkelsen (dvs kjøp gjennomført i 2018) ble gjort gjennom digitale kanaler (68 %). 44 % ble kjøpt uten å være i kontakt med ansatt, mens 24 % ble kjøpt i digital kanal i kombinasjon med å være i kontakt med en ansatt.
  • Det er store forskjeller mellom produkttypene mht hvilken kanal kjøpet skjedde gjennom.
  • Ytterpunkter: 65 % opplyser at de har kjøpt nytt boliglån gjennom bemannet kanal, mens 5 % av de som kjøpte enkeltaksjer kjøpte det på denne måten.
  • 38-41% kjøpte forsikringsproduktene gjennom bemannet kanal.
  • For følgende produkter ble over halvparten av alle kjøp gjort heldigitalt (dvs uten kontakt med ansatt): aksje/rentefond (56%), Sparekonto (65%), IPS (66%), Nytt forbrukslån (64%), Enkeltaksjer (91%). I tillegg kjøpte mange digitalt, i kombinasjon med å kommunisere med en ansatt.
  • For følgende produkter handlet de fleste gjennom bemannet kanal: Nytt boliglån (65%), Personforsikring (41 %), samt Skadeforsikring (38 %).

Klikk på bildet for å forstørre:

Kanalvalg til landingsside.png

Utvikling

  • I løpet av de tre siste årene har det skjedd en markert økning i andelen forbrukere som gjennomfører kjøpet i digitale kanaler (økning fra 53 % til 68 %).
  • Økningen er omtrent på samme nivå når det gjelder heldigitale kjøp (fra 36% til 44 %), og digitale kjøp i kombinasjon med å være i kontakt med ansatt (fra 17 % til 24 %).

Størst endring mht hvilken kanal som benyttes ved kjøp, har vært innen refinansiering av boliglån (bemannet kanal har gått ned fra 62 % til 36 % i perioden 2016-2018, - de fleste har gått over til heldigitalt kjøp) og skadeforsikring (bemannet kanal gått ned fra 53 % til 38 %). For produktene Sparekonto, fondskjøp og Livsforsikring har andelen som benyttet bemannet kanal gått ned med ca 10 % i perioden 2016-2018.

Klikk på bildet for å forstørre:

kanalvalg utvikling

Se alle resultater om kanalvalg her.

 

Tilbake til hovedside for Forbruker- og finanstrender 2019.