Holdning til robotrådgivning (2019)

 

Erfaring i bruk av roboter

  • 6 % av deltagerne opplyser at de i løpet av siste år (dvs. 2018) har brukt rådgivningsrobot. 18 % har brukt chat-robot.

Klikk på bildet for å forstørre:

Bruk av chatbot og rådgivningsrobot

Tillit til robotrådgivning

  • Tilliten til rådgivningsroboter er fortsatt relativt lav, men er betydelig høyere blant de som har erfaring, og særlig blant de som fikk dekket sitt behov.
  • 22 % svarer at de har høy tillit til rådene fra en rådgivningsrobot. 60 % har lav tillit. 17 % svarer «vet ikke». Til sammenligning svarer 77 % at de har høy tillit til en ansatt rådgiver (13 % sier de har lav tillit).

Klikk på bildet for å forstørre:
Ansatt vs robot.png

  • Tilliten til en rådgivningsrobot er betydelig høyere blant de som faktisk har brukt en slik  (46 % mot 22 %).
  • Særlig er tilliten høy blant de som opplyser at de fikk løst sitt behov hos rådgivningsroboten. Hele 81% av disse opplyser at de har høy tillit.

Klikk på bildet for å forstørre:
tillit robotråd.png

  • Lavest er tilliten blant de som har ingen erfaring hverken med chat-robot eller rådgivningsrobot (21 % har høy tillit).
  • I forhold til alder, har de under 30 år høyere tillit til robotrådgivning enn de andre aldersgruppene (ca. 31% har høy tillit). Tilliten viser en synkende tendens med stigende alder.
  • I forhold til årsinntekt, er det de med høyest årsinntekt (over 1,4 m.kr.) som har høyest tillit til en robotrådgiver (ca. 31 %). 

 

Utvikling

Sammenlignet med tilvarende undersøkelse i 2017 og 2018, kan resultatene for 2019 tyde på en svak tendens til nedgang i tilliten til robotrådgivning (22 % svarer høy tillit i 2019, mot 26 % i 2018 og 25 % i 2017)

Se alle resultater om holdninger til robotråd her.

 

Tilbake til hovedside for Forbruker- og finanstrender 2019.