Rådgivning 2019

 

Omfang

  • 57 % av de som kjøpte et av produktene i løpet av 2018, opplyser at de fikk «en konkret og individuell tilpasset anbefaling» (dvs. rådgivning) i forbindelse med kjøpet. 32 % sier de ikke mottok et råd, mens 11 % svarer «vet ikke».

Klikk på bildet for å forstørre:
Andel individuell rådgivning

Forskjell mellom produktene

  • Andel kunder som opplyser at de fikk rådgivning, varierer sterkt mellom ulike typer produkt.
  • Mens andelen blant de som har tatt opp nytt boliglån er på 79 %, er tilsvarende tall for de som har kjøpt enkeltaksjer 19 %. Andelen for fondssparing er 44 %, mens andelen er 50 % for IPS. Andelen som fikk rådgivning knyttet til kjøp av forsikringsprodukter, er på ca 66-68 %. 36 % opplyser at de fikk et råd i forbindelse med opptak av forbrukslån, mens andelen øker til 52 % ved refinansiering av forbrukslån.

Klikk på bildet for å forstørre:
Andel råd per produkt

  • Det er imidlertid en ganske stor opplevelse av usikkerhet knyttet til om man faktisk fikk et råd eller ikke. I gjennomsnitt, uavhengig av produkt, opplyser 11 % at de ikke vet om de fikk et råd eller ikke. Andelen «vet ikke» er særlig høy knyttet til forbrukslån (21 % blant de som tok nytt forbrukslån og 16 % for refinansiering).
  • Det kan synes som om det er et behov for å være tydeligere overfor kunden på når vedkommende får råd og ikke.

 

Kvalitet

  • Kvaliteten på rådgivningen, basert på kundenes egne erfaringer i 2018, er høy.
  • Hele 62 % er svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen de mottok i 2018. Tilfredsheten er høy på tvers av alle produktkategorier.
  • Tilfredsheten er høyest blant de som fikk rådgivning knyttet til kjøp av nytt boliglån (76 % er «usedvanlig fornøyd»/svært fornøyd»). Også de som mottok rådgivning i forbindelse med refinansiering av boliglån, skadeforsikring, sparekonto og opprettelse av fondsspareavtale er svært fornøyd med rådgivningen. Lavest er tilfredsheten blant de som fikk råd i forbindelse med kjøp av enkeltaksjer og personforsikring.

Klikk på bildet for å forstørre:
rådgivning etter produkt 2019.png

 

Utvikling

  • Det er noe flere som opplyser at de fikk et konkret og individuelt tilpasset råd i 2019-undersøkelsen sammenlignet med 2017-undersøkelsen (57 % mot 55 %).

Kvaliteten på rådgivningen har holdt seg på samme høye nivå i alle de tre siste årene.

Se alle resultater om rådgivning her.

 

Tilbake til hovedside for Forbruker- og finanstrender 2019.