Utviklingstrekk 2017-2019

 

Klikk på bildet for å forstørre:

kanalvalg utvikling

  • Valg av kanal: Det er for andre år på rad en markert økning i andelen forbrukere som gjennomfører kjøpet digitalt. Andelen som kjøper heldigitalt, uten kontakt med ansatt, øker fra 36 % i 2017-undersøkelsen, via 42 % i 2018-undersøkelsen, til 44 % i 2019-undersøkelsen. Andelen som kjøper gjennom bemannet kanal, har gått tilbake fra 43 % i 2017-undersøkelsen, via 36 % i 2018-unersøkelsen, til 30 % i 2019-undersøkelsen.
  • Forskjeller mellom produktkategoriene: Det er relativt liten reduksjon i andel som har kjøpt nytt boliglån i bemannet kanal, og fortsatt er denne dominerende (72 % i 2017-undersøkelsen, 65 % i 2019-unersøkelsen). Dette resultatet er i kontrast til refinansiering av boliglån, der andelen som benytter bemannet kanal har falt fra 62 % til 36 % i en toårsperiode. Overgangen fra ren bemannet kanal til digitale kanaler er også stor for skadeforsikring (fra 53 % til 38 %), Livsforsikring (fra 51 % til 41 %), Fondssparing (fra 31 % til 21 %) og Nytt forbrukslån (fra 24 % til 12 %).
  • Rådgivning: Andel som opplyser at de mottatt rådgivning i løpet av sist år, er noe lavere enn 2018-undersøkelsen (fra 60% i 2018-undersøkelsen til 57% i årets undersøkelse). Kvaliteten på rådgivningen, basert på egen erfaring, er på samme høye nivå som tidligere år.

Klikk på bildet for å forstørre:
Andel rådgivning

Når det gjelder tillit til robotisert rådgivning, er den noe lavere enn i fjorårets undersøkelse. Samtidig viser 2019-undersøkelsen at tilliten er betydelig høyere blant de som har benyttet en slik robot, og særlig blant de som fikk løst behovene sine.

Klikk på bildet for å forstørre:

Ansatt vs robot.png

Se alle utviklingstrekk her.

 

Tilbake til hovedside for Forbruker- og finanstrender 2019.