Seniorøkonomi gjelder både for de som planlegger sin seniortilværelse og de som allerede er seniorer.

- Dagens seniorer er som alle oss andre. De lever et aktivt liv og ønsker å realisere drømmene sine. De som er tidlig ute med å planlegge alderdommen sin får gjerne mest ut av pengene sine, sier Aud-Helen Rasmussen, emneansvarlig i Fagråd for AFR og Kreditt.

For å opprettholde en høy levestandard livet ut må kunden selv ta ansvar og planlegge økonomien sin. Frem mot 55-60 årsalderen bygger de fleste av oss karriere. Etter dette ønsker mange å trappe ned, og kunden trenger å forstå hvilke endringer det vil ha på sin levestandard.

- Når inntekten endrer seg, så endrer også skatten seg, påpeker Aud-Helen. Derfor er det er viktig at rådgiver forklarer hvordan skattesystemet fungerer, og hjelper kunden å forstå hvordan endret skatt vil påvirke økonomien.

Pensjon og gjeld

Dagens seniorer eier mer enn noen gang og forbruker mer enn noen gang.

Store verdier er for mange bundet i eiendom. Tidligere var det en sterk oppfatning av at seniorer skulle overrekke gjeldfri eiendom til neste generasjon. Dette bildet har endret seg. Mange ønsker å flytte fra store eneboliger til mer lettstelte leiligheter. Men en leilighet kan ofte være dyrere enn en enebolig. Og da må mange øke gjeldsgraden.  

- For å sikre seg en bedre seniortilværelse, trenger nødvendigvis ikke lån på eiendom å være fullt ut nedbetalt. Bruk av kredittkort er også vanlig for mange av dagens seniorer, og det kan være både smart og riktig, spesielt når man handler på nett. Men det er viktig å ha kontroll på låneporteføljen sin. Kunden må vite hvor stor andel av pensjonen som vil gå med til å betjene lån og gjeld, understreker Aud-Helen. Her er god rådgiving viktig.

Arv eller ikke arv

Arv kan være et ømtålig tema fordi mange kvier seg for å snakke om egen død og hvordan arven skal fordeles mellom flere barn.

I dag har vi også mange ulike familiekonstellasjoner med ulike særregler å forholde seg til.

Aud-Helen poengterer at arveplanlegging er et tema som mange trenger å snakke med en rådgiver om.

- Da er det viktig at rådgiveren er stødig og komfortabel med å bringe sårbare temaer på banen. Rådgiveren kan synliggjøre det økonomiske handlingsrommet kunden har og hjelpe med å avveie egne økonomiske behov, mot barnas forventning om arv. Det er også viktig å huske på at ingen er forpliktet til å gi arv, men mange ønsker å gjøre det.

 

Seniorøkonomi er et av temaene i Fagplan for kompetanseoppdatering 2020.