Vi viser til Finans Norges informasjon, som gjelder hele bransjen:

Artikler om Korona 

 

Aktiviteter knyttet til FinAut

Testleder på Skype

  • FinAut har innført rutiner for bedrifter som ønsker å gjennomføre kunnskapsprøver med testleder på Skype og en lokal eksamensvakt i lokalet. Ta kontakt med din bedriftsansvarlig for å sjekke rutiner i din bedrift.

Frist for overgangsordningen i Personforsikring

  • Fristen for erfarne rådgivere til å komme innunder overgangsordningen er satt til 1. juli 2020, men på grunn av koronaviruset er fristen utsatt til 31.12.2020. 

  • Gruppen som omfattes av overgangsordningen endres ikke.

Gjennomføring av eksamen fra hjemmekontor  

Det er laget midlertidige rutiner for bedrifter som ønsker å gjennomføre eksamener med kandidater på hjemmekontor. Det er mulig å gjennomføre følgende eksamener fra hjemmekontor via skype eller Teams: 

  • Kunnskapsprøve, samtlige 

  • Simulert praktisk prøve i Skadeforsikring 

Ta kontakt med din bedriftsansvarlig for å sjekke hvordan din bedrift har lagt opp muligheten. 

Praktiske prøver basert på rollespill (Sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring) har i lengre tid kunne gjennomføres som skype-, video- eller telefonmøter, først og fremst for de bedriftene som har benyttet slike møter for at prøven skulle være virkelighetsnær. Nå kan dette være en aktuell metode for flere bedrifter.