Vi viser til Finans Norges informasjon, som gjelder hele bransjen:

Artikler om Korona 

 

Aktiviteter knyttet til FinAut


VideoOvervåket Test (VOT)

Bedrifter kan nå la kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

Kontakt bedriftsansvarlig for informasjon om påmelding og rutiner. Det er den enkelte bedrift som avgjør metode for testgjennomføring.
 

Gjennomføring av eksamen fra hjemmekontor med testleder i bedriften

Det er laget midlertidige rutiner for bedrifter som ønsker å gjennomføre eksamener med kandidater på hjemmekontor. Det er mulig å gjennomføre følgende eksamener fra hjemmekontor via skype eller Teams: 

  • Kunnskapsprøve, samtlige 

  • Simulert praktisk prøve i Skadeforsikring 

Ta kontakt med din bedriftsansvarlig for å sjekke hvordan din bedrift har lagt opp muligheten. 

Praktiske prøver basert på rollespill (Sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring) har i lengre tid kunne gjennomføres som skype-, video- eller telefonmøter, først og fremst for de bedriftene som har benyttet slike møter for at prøven skulle være virkelighetsnær. Nå kan dette være en aktuell metode for flere bedrifter. 
 

Testleder på Skype med lokal eksamensvakt

  • FinAut har innført rutiner for bedrifter som ønsker å gjennomføre kunnskapsprøver med testleder på Skype og en lokal eksamensvakt i lokalet. Ta kontakt med din bedriftsansvarlig for å sjekke rutiner i din bedrift.
     

Frist for overgangsordningen i Personforsikring

  • Fristen for erfarne rådgivere til å komme innunder overgangsordningen er satt til 1. juli 2020, men på grunn av koronaviruset er fristen utsatt til 31.12.2020. 

  • Gruppen som omfattes av overgangsordningen endres ikke.