019N3siZh36oldXQG0Y9v6c62tOV1y9UzQj0IxLgHXuKkKp6qyrM3T2NhLXo2I0m
statistikkbilde-ny-1800.jpg

Første kvartal viser generelt høyt antall nye kandidater og økning i autoriserte i forsikring

Statistikk for 1. kvartal 2021 er klar og den viser at det generelt er høye tall for nye kandidater og spesielt mange nye autoriserte i forsikring. Flere velger nå rollespill med to sensorer som metode i praktiske prøver.

Antallet innmeldte kandidater og nye autoriserte viser en økning i første kvartal 2021 sammenlignet med tidligere kvartaler og med første kvartal i 2020 for alle autorisasjonsordningene. Unntaket er Personforsikring som går ned etter at hoveddelen av innmeldingene var ved etableringen i 2019 og 2020. Tallet for kandidater som totalt er meldt inn i Personforsikring har passert 7700 og i Skadeforsikring er antallet kandidater over 8.100. Les mer: Sterk økning i autoriserte rådgivere i forsikring

Kunnskapsprøver øker

Skadeforsikringsordningen viser en økning i kunnskapsprøver på 70% sammenlignet med forrige kvartal.

Bestått prosenten for kunnskapsprøve i Personlig økonomi har holdt seg stabilt på 70% sammenlignet med november og desember i fjor. Dette er positivt og peker i retning at forbedringene på fagområdet gjort i fjor, nå gir resultater.

Praktiske prøver som rollespill

Tallene viser at flere bedrifter velger rollespill som gjennomføringsmetode når det gjelder praktisk prøve i forsikring fremfor, eller i tillegg til, simulerte praktiske prøver. Det er gjennomført 304 praktiske prøver i 1. kvartal hvorav 95 i Skadeforsikring. Tallet for praktiske prøver for 1 kvartal 2021 viser en økning i forhold til samme tid i fjor. En følge av dette er at det har i slutten av 2020 og fremdeles i 2021 vært stor interesse for sensorkurs i Personforsikring.

Det er avholdt 348 Etikkprøver, og der har beståttprosenten gått noe ned til 72 %.

Se statistikk for hvert kvartal