-FinAuts fagråd spiller en viktig rolle for å øke forbrukernes sikkerhet og forståelse for finansielle produkter via rådgivning betjent og digitalt, sier Maren Stangeland Oftedal, produktsjef for spareområdet i Sparebank 1 SR-Bank. Vi har tatt en prat med nyeste fagrådsmedlem i Sparing & investering, og Kreditt. 

 

- Hvorfor ønsket du å være med i FinAuts fagråd Sparing & investering, og Kreditt?

Mitt navn er Maren Stangeland Oftedal. Jeg er 37 år og bor i Sandnes sammen med samboer og to barn. Jeg har master i samfunnsøkonomi fra universitetet i Bergen og har jobbet i bank og finans i snart 15 år.  Jeg er produktsjef for spareområdet i Sparebank 1 SR-Bank, med ansvar for innskudd, fondssparing, aksjesparing og privat pensjonssparing for privatmarkedet.

Jeg synes det er spennende å kunne bidra, og få innsikt i arbeideidet som gjøres for å sette våre rådgivere best mulig i stand til å forvalte sitt ansvar ovenfor kunden på en god måte.

 

Vi må ha fokus på at rådgivning og finans kan være til stor hjelp for kunden, og at økonomisk rådgivning dreier seg om å sette kunden i stand til å nå sine mål under trygge rammer. Derfor er det så viktig at risiko og egenskaper til de finansielle produktene som benyttes blir godt formidlet og forstått av kundene våre.

 

- Hvilken rolle spiller jobben FinAuts fagråd for bransjen?

Dette er svært viktig for bransjen og for kundene. Vi må ha fokus på at rådgivning og finans kan være til stor hjelp for kunden, og at økonomisk rådgivning dreier seg om å sette kunden i stand til å nå sine mål under trygge rammer. Derfor er det så viktig at risiko og egenskaper til de finansielle produktene som benyttes blir godt formidlet og forstått av kundene våre, og at finansinstitusjonene opptrer ryddig ovenfor kundene. For å klare dette må rådgiverne være trygge og vite hvilke rammer de kan forholde seg til i møte med kunden.

 

- Hvilken rolle spiller FinAuts fagråd for forbrukeren?

FinAuts fagråd spiller en viktig rolle for å øke forbrukernes sikkerhet og forståelse for finansielle produkter via rådgivning betjent og digitalt, vil jeg si.

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Maren Stangedal Oftedal som nytt fagrådsmedlem i Sparing & investering, og Kreditt!

Ler mer om fagrådene i FinAut