9AQvaVSsRM4CYZgwQ5YPGgKjQ1lxZ2qxoucTxktvAbAD7N4hGa5rZvk5StTSNjVs
Rådgiver – din jobb er viktigere enn noen gang

Finans Norges siste Forventningsbarometer har aldri vist lavere økonomisk fremtidstro. Personlig økonomi er et grunnleggende fagemne i Autorisasjonsordningene. Kundenes personlige økonomi vil være avgjørende for hvilke valg som er de beste, enten det gjelder lån, sparing eller valg av personforsikringer. Vi har tatt en prat med fagsjef i Finans Norge Hilde Johansen som er levende opptatt av kompetanse innenfor personlig økonomi, enten det gjelder skoleelever eller rådgivere i finansnæringen.

Hilde Finans Norge.jpgFagsjef i Finans Norge Hilde Johansen. Foto: Finans Norge

 

Hilde, hvorfor er rådgivers jobb nå viktigere enn noen gang?

Flere kunder kontakter banken i disse dager og spør om betalingsutsettelse og avdragsfrihet på lånet fordi utgiftene øker. Alt har blitt dyrere: både strøm, mat og renten på lån, og flere er bekymret for hvordan vinteren vil bli. Nå har du som rådgiver en viktig jobb å gjøre.

Du kan gi råd om hva folk kan gjøre selv, og du vet hvilke virkemidler banken har for å hjelpe.  Det er naturlig at kundene kontakter banken og spør om råd. Usikkerheten er stor, og tøffere kan det bli for mange på nyåret, særlig dersom de har handlet mye på kreditt til jul. En del vil kanskje se at det ikke holder å bare justere forbruket, men at mer drastiske tiltak må til.

 

Samfunnsutviklingen gjør at det blir stadig viktigere for alle å ha grunnleggende kunnskap i personlig økonomi, og som rådgiver kan du gjøre en forskjell gjennom de rådene du gir. 

Hilde Johansen, fagsjef i Finans Norge 

 

Hvordan kan rådgivere bistå?

Som rådgiver har du de beste forutsetninger til å hjelpe kundene med å ta en gjennomgang av økonomien. Du kan bidra med gode råd og hjelpe kunden med å finne ut hva vedkommende kan gjøre på egen hånd, som å sette opp budsjett og se hvor det er mulig å kutte utgifter. Er det mulig å samle flere lån og gi bedre betingelser? Er det noen variable utgifter som kan reduseres eller kuttes? Er det mulig å gjøre noe med de faste utgiftene? Hva med inntektssiden, kan det gjøres noe her? Ved å sette opp et budsjett bevisstgjør man seg sitt eget forbruk. Hva kan kunden gjøre på kort sikt, og er det kanskje nødvendig å gjøre noe på lengre sikt?

Du vet også hvilke virkemidler banken har til rådighet. På Finans Norges hjemmeside finner du en oversikt over aktuelle virkemidler. Der er det i tillegg lenke til NAV og de virkemidlene som de besitter.

 

Kortvarig eller langvarig løsning?

Flere kunder vil nok be om avdragsfrihet, men dette er et virkemiddel som gjelder for et begrenset tidsrom. Dersom inntekten reduseres for en periode, eller for eksempel hvis kunden har kjøpt ny bolig og må betjene to lån i en begrenset periode, så kan avdragsfrihet være en midlertidig løsning. Men ordningen med avdragsfrihet er som kjent dyr, fordi lånet i seg selv ikke nedbetales, man betaler bare renter og omkostninger. For noen kunder kan problemene være av mer langvarig karakter, og da må man går mer drastisk til verks. Kanskje lengre nedbetalingstid kan være en bedre løsning? 

Dine råd kan også virke forebyggende slik at kundens økonomi ikke forverres, men heller bidrar til at kunden skaffer seg bedre kontroll.

 

Forebygge eller reparere?

Å forebygge er alltid bedre enn å reparere. Derfor har finansnæringen lang tradisjon med å formidle kunnskap om personlig økonomi til barn og unge for å forebygge at de senere får økonomiske problemer. Vi kan på den måten selvsagt ikke hindre at de unge får økonomiske problemer, men vi kan gi dem råd om hvordan de kan planlegge og styre økonomien, hvordan de kan unngå typiske fallgruver og hvor det er mulig å få hjelp dersom de får økonomiproblemer.

 

Du har akkurat vært med på å gi ut bok, fortell litt mer om den

Jeg har skrevet kapittelet «Hjelp til selvhjelp» i den nye boken «Penger til besvær» som nettopp er utgitt ut på Universitetsforlaget.Hvis du vil lese mer om rammer og innhold for økonomisk rådgivning, finner du nyttig info i denne boken. Femten forfattere med ulik faglig bakgrunn har bidratt og forteller om ulike problemstillinger og hvor faget står nå. Boken bidrar med viktig kunnskap til både studenter og profesjonelle som møter mennesker med dårlig økonomi i sin yrkesutøvelse. 

Samfunnsutviklingen gjør at det blir stadig viktigere for alle å ha grunnleggende kunnskap i personlig økonomi, og som rådgiver kan du gjøre en forskjell gjennom de rådene du gir. 

 

Andre relevante saker:

Hvordan gi et godt avslag?

Sammenheng mellom psykisk helse, gjeld og personlig økonomi

Har rådgiverne relevant kompetanse om personlig økonomi?