Robotrådgiver
Robotrådgivere har frist til å bli autorisert 31. desember 2023

Styret i FinAut har besluttet at robotrådgivere som er i bruk skal være autorisert senest 31. desember 2023. Dette gjelder innenfor sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring. Fra 1. januar 2024 skal det ikke lanseres robotrådgivere innenfor disse områdene uten autorisasjon. 

Styret i FinAut besluttet 25. august 2022 at robotrådgivere som er lansert og tatt i bruk har frist til å bli autorisert 31. desember 2023. Fra 1. januar 2024 skal det ikke lanseres robotrådgivere innenfor disse områdene uten autorisasjon. 

Dette gjelder robotrådgivere innenfor sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring. Fristen gjelder ikke robotrådgivere innenfor fagområdet kreditt. Bakgrunnen er at det gjenstår noen avklaringer av grensene for autorisasjon på dette området.

Norge i front

FinAut er opptatt av like god forbrukerbeskyttelse uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller en robot.

Norsk finansnæring er langt fremme med å levere digitale løsninger som er enkle og trygge for forbrukerne. Når rådgivning tilbys av robotrådgivere, må også disse være autorisert slik at kundene kan ha samme tillit til rådene fra roboter som de i dag har til kunderådgiverne, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.


Trygg rådgivning for forbrukere uavhengig av kanal

I over ti år har FinAut autorisert rådgivere og teller per i dag ca 10 000 medarbeidere som til sammen innehar ca. 23 000 autorisasjoner. Norsk næringslivs største kompetanseløft har bidratt til at norske forbrukere har fått trygg rådgivning i mange år.

Tilliten til finansbransjen er avhengig av om kunden får god eller dårlig rådgivning, og om kunden selv opplever å ha fått god eller dårlig rådgivning.

Årets undersøkelse av «Forbruker- og finanstrender» viser at tilliten til robotrådgivere er lavere enn til menneskelige rådgivere, noe som kan skyldes at digitale løsninger er nye, kan oppleves upersonlige og svarer ikke alltid til kundens forventning. Samtidig svarer hele 81% i gruppen som har benyttet en robotrådgiver og fikk løst behovet sitt at de vil ha høyere tillit til rådene fra en autorisert robotrådgiver enn fra en som ikke er autorisert.

Formålet med å autorisere robotrådgivere er at forbrukerne skal få like trygg rådgivning når de benytter en robotrådgiver, som når de er i kontakt med et menneske. Det er viktig, ettersom norske forbrukere er blant verdens mest digitale kunder, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut.


 

Fakta om Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Finans Norge vedtok allerede 7. mars 2019 å etablere en autorisasjonsordning for robotrådgivere for sikre samme kvalitet uavhengig av kanal, og skape økt trygghet for forbrukerne.

I etterkant av dette ble det gjennomført et pilotprosjekt i regi av FinAut, og deretter åpnet for søknader. Den første robotrådgiveren ble autorisert sommeren 2021. Ytterligere 11 selskaper er i dag tilknyttet autorisasjonsordningene for robotrådgivere.

Da ordningen ble innført, ble det besluttet at det i en overgangsperiode ikke skulle være et krav til at robotrådgivere var autoriserte. Denne overgangsperioden opphører 31. desember 2023.
 

Les mer om:

 

KONTAKT OSS
Geir-Arne Nyborg
Geir-Arne Nyborg
Fagdirektør
Telefon: 916 03 523