Kvinne sitter foran pc med kredittkort i hånden.
2. januar 2024 åpner Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt

- Bedrifter som ikke er medlemmer i FinAut bør forberede søknad om medlemskap allerede nå, oppfordrer administrerende direktør i FinAut Siv Seglem.

Autorisasjon gir kundene trygghet

Finansnæringen ønsker å løse sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir kundene økonomisk trygghet og forutsigbarhet. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene og bidrar til å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

FinAut er bransjens kompetansesenter for etikk. For å bli autorisert er det et krav om at rådgiver har etisk kompetanse slik at kunden ikke blir anbefalt en løsning som ikke er i hans eller hennes interesse.  

 

Hvem skal autoriseres?

Målgruppen for den nye autorisasjonsordningen er ansatte som gir råd om kreditt og lån uten pantesikkerhet eller gjør kredittvurdering til forbrukere. Med kredittvurdering menes deltakelse i kredittvurderingsprosessen i form av innstilling i eller beslutning av kredittsaken, herunder vurdering av kundens kredittevne, betalingsvilje og sikkerhet. 

 

Forberede søknad om medlemskap

2. januar 2024 åpner Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt for tilslutning.

- Det ligger en forventning om at alle Finans Norge sine medlemmer setter krav om autorisasjon for sine rådgivere innen Usikret kreditt, sier Siv Seglem.

Hun legger samtidig vekt på at rådgivere som er autorisert i Kreditt ikke trenger å autoriseres i Usikret kreditt.

Du finner tips om hva bedriften kan gjøre for å forberede søknad om medlemskap på hjemmesiden vår:

Usikret kreditt 

 

 

Hva er usikret kreditt?

Du kan ta opp lån med og uten sikkerhet.

For å få innvilget et lån med sikkerhet kreves det at du må stille en form for sikkerhet overfor banken for å få innvilget lånet. Det kan være pant i eiendom, for eksempel bolig eller hytte.

Hvis du søker om et forbrukslån eller om å få et kredittkort, er dette eksempler på usikret kreditt eller også kalt usikret gjeld. Banken krever ikke at du stiller noen form for sikkerhet eller binder opp kapital i noen av dine eiendeler.

 

KONTAKT OSS
Vibeke Høsteng
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Telefon: 913 66 874