Økonomiske utfordringer og forsikring

 

-Forsikringsbransjen har en svært viktig rolle ovenfor kundene våre for å sikre at vi tilbyr riktige forsikringsløsninger basert på kundens behov, og at vi kommuniserer dette på en enkel og forståelig måte slik at kundene kan gjøre bevisste valg, sier Marius Berg-Pedersen, leder for salg og distribusjon i Fremtind og Ane Wiig Syversen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring om økonomiske utfordringer og forsikringer. 

 

Episodebilde forsikringkunder.pngFra venstre: Marius Berg-Pedersen, leder for salg og distribusjon i Fremtind, Ane Wiig Syversen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring og Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent i FinAut.

 

Bransjenorm God skikk regel 7 sier at bedriften skal gjøre sitt for at kunden skal forstå innholdet i avtalen og viktige konsekvenser av denne. Kunden skal gis nødvendig tid til å områ seg før avtalen inngås. Ved rådgivning skal anbefalingen bygge på behovsanalysen. Vi har tatt en prat med Ane Wiig Syversen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring og Marius Berg-Pedersen, leder for salg og distribusjon i Fremtind om økonomiske utfordringer og forsikringer.

 

Hva er deres råd til kunder som står i en vanskelig økonomisk situasjon?

Marius Berg-Pedersen, leder for salg og distribusjon i Fremtind

-Vår sterke oppfordring er å ta kontakt med banken og rådgiveren din når du kjenner at den økonomiske hverdagen begynner å bli krevende. Mange synes det vanskelig å snakke om økonomiske utfordringer, men det er nettopp derfor vi er der for deg!

 

Ane Wiig Syversen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring

-Vi i forsikringsbransjen har en svært viktig rolle ovenfor kundene våre for å sikre at vi tilbyr riktige forsikringsløsninger basert på kundens behov, og at vi kommuniserer dette på en enkel og forståelig måte slik at kundene kan gjøre bevisste valg. Det kan være store forskjeller på kompleksitet i forsikringsbehovet og kompetanse hos kunden, og rådgivningen må tilpasses deretter, i tråd med God skikk regel nr 7. Det krever at vi kontinuerlig jobber med kompetansebygging og trening av rådgiverne våre, og utvikler gode digitale løsninger for kundene. 

 

Hva er deres råd til bransjen for hvordan hjelpe kundene med sine forsikringer i utfordrende tider for privatøkonomien?

Marius Berg-Pedersen, Fremtind

-Her er det viktig at bransjen er gode til å hjelpe kundene med å forstå innholdet i avtalen sin og sikre at de tar godt opplyste valg. Kundene forventer også at bank og forsikring er proaktive med relevant informasjon om deres avtaler – her har bransjen fortsatt en del å gå på. I krevende økonomiske tider er det relevant å minne kundene på hvordan deres avtaler skaper trygghet i deres hverdag. Med klart språk, relevante initiativ og økt proaktivitet tror jeg bransjen og kundene skal stå seg godt gjennom den kommende perioden.

 

Ane Wiig Syversen, Landkreditt Forsikring

-Tenk deg godt om før du velger å si opp forsikringen, særlig personforsikringer. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og få hjelp til å vurdere forsikringsbehovet ditt.

-Har livssituasjonen din endret seg? Eksempler på dette kan være; forsørgerbehov, samlivsbrudd, jobbsituasjon, gjeldsgrad, helse og arbeidsevne. Vurder heller å redusere noe på forsikringssummene fremfor å si opp hele avtalen. Sjekk hva slags forsikringer du har via jobben din. Personforsikringer krever ofte egen helsevurdering, ikke risiker at forutsetningene for å tegne en ny forsikring har endret seg.

 

 

Hør podcastepisode om økonomiske utfordringer og forsikring

Les flere nyhetssaker om bransjenormen God skikk

Les om bransjenormen God skikk