5sj2RVGEMCMaqE1n3vdTzqEVW0WWm1qgeCxme3ifcOjxOHD2EnUGkJS9xRP8HSyA
Artikler om bransjenormen God skikk

FinAut har lansert nye filmer om bransjenormen God skikk. I den sammenheng skal vi se nærmere på hver av reglene og hvordan bedriftene jobber med disse. På denne siden samler vi alle artikler om God skikk.

1. Intro og formål

FinAut lanserer nye filmer om bransjenormen God skikk

 

2. Profesjonalitet

Sammenheng mellom psykisk helse, gjeld og personlig økonomi

 

3. Personvern

Personvern i Storebrand: kompetanse og digital tillit

 

4. Grunnlag og behovsanalyse

God skikk og regelverket krever at råd er basert på «fullgod behovsanalyse», hva betyr det og kan det gjøres digitalt?

 

5. Informasjon 

Grønnvasking og God skikk

 

6. Interessekonflikt 

I kundenes interesse?