Markus Skuggevik.
- Kontinuerlig gjennomføring av kompetanseoppdateringer er essensielt

Alle autoriserte rådgivere skal i år gjennomføre oppdateringer i disse temaene: etikk, God skikk og økonomi og psykisk helse. Markus Skuggevik, Competence Manager i If Skadeforsikring, forteller om hvordan de jobber med opplæring og tilpasser ny kompetanse til sine produkt- og systemløsninger. 

- Det er essensielt at rådgiverne våre tar oppdateringene så snart de er tilgjengelige, for å sikre at de har kompetanse på de nyeste endringene og de beste praksisene. Dette styrker vår evne til å gi kunder den beste rådgivningen og opprettholder vår konkurranseevne i markedet, forklarer Markus.

Årets oppdateringspakke fra FinAut kommer i to deler:

  1. Videoer og oppgaver om økonomi og psykisk helse
  2. Spillbasert trening med moduler om etikk, God skikk og økonomi og psykisk helse

Gode forberedelser er viktig

- Vi har jobbet med oppdateringene i tiden fra FinAut informerte om årets temaer for at rådgiverne skulle ha et godt utgangspunkt for å fullføre og lære av oppdateringene. Vi bruker et kompetanseårshjul hvor vi også har med oss autorisasjonsordningene. I team-møtene våre diskuterer vi ofte temaene for å sikre at det ikke bare blir et kurs som gjennomføres, men som også tenkes på i ettertid, sier Markus.

Tilpasning

If tilpasser materialet fra FinAut til sine egne produkter for at de enklest mulig skal kunne ta med seg den oppdaterte kunnskapen i møte med kundene. 

- Sammen med produktavdelingen vår tilpasser vi kompetanseoppdateringene til våre egne produkt- og systemløsninger. Rådgiverne setter veldig stor pris på å få denne kompetanseoppdateringen på en måte som er tilpasset arbeidshverdagen, fortsetter Markus.
 

Tilbakemeldinger fra rådgivere om årets oppdateringspakke fra FinAut

Vi gjennomførte en evaluering med rådgivere fra banker og forsikringsselskaper om brukervennlighet og faglig innhold i etikk, God skikk og økonomi og psykisk helse. Dette er noen av svarene vi fikk:

- Gir god opplæring på en ny og innovativ måte. Mye lettere nå enn tidligere å forstå opplæringen, og mye mer interessant.
- Synes denne oppdateringen var veldig nyttig og lærerik.
- Veldig bra! Gode og relevante eksempler. Underholdende og  enkelt å forstå.


Relevant kompetanse

Ifølge Markus har rådgiverne i If kommet med tilbakemeldinger på at de opplever årets temaer som viktige og relevante i det daglige arbeidet.

- Spesielt dette med økonomi og psykiske helse har vært godt faglig påfyll for oss. Det gjelder kanskje særlig områdene for personforsikring. I tillegg er etikk og God skikk temaer som våre rådgivere hvert år trekker fram som gode og nyttige oppdateringsområder. Der blir det alltid gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant. Noen tar til og med de spennende diskusjonene videre med familien hjemme.

 

Årets oppdatering

Finansnæringen speiler samfunnet rundt oss. Omgivelsene er både omskiftelige og uforutsigbare. Det er viktig å vite fakta om og ha forståelse for sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse, kompetanse gir grunnlag for å senke terskelen til å «snakke om det».

Fristen for gjennomføring er satt til 1. desember, men vi oppfordrer rådgivere til å fullføre oppdateringene så raskt som mulig, for å kunne være i beredskap til å ta imot kunder som har økonomiske problemer.

Les mer om årets temaer