FinAuts medlemsmodell er delt inn i tre nivåer:

 1. Medlemskap i FinAut 

 2. Bedriftstilslutning til en eller flere autorisasjonsordninger

 3. Kandidater i autorisasjonsordningene 

tabell uten lilla bokser-1000.png

 

Medlemsmodellen gjelder fra 1.7.2020 (fra 1.1.2021 for eksisterende medlemmer) og skal:

• gjøre det enklere for alle ansatte å få tilgang til FinAuts tilbud (etikk, god skikk, informasjonsgivere…)

• sikre at innhold som er utviklet i felleskap kun blir tilgjengelig for bedrifter som er medlemmer (f.eks. læremateriell i etikk, sjekklister for digitale løsninger, mapping av regelverk  m.v.)

• åpne for at bedrifter som ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning kan bli medlem etter visse kriterier dersom det bygger opp under FinAut mål for virksomheten

Bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Medlemsmodellen er nå tilpasset dette.
 

1. Medlemskontingent i FinAut

1) 15.000 kroner årlig for små bedrifter *

2) 30.000 kroner årlig for mellomstore bedrifter *

3) 80.000 kroner årlig for store bedrifter*

4) Forhøyet kontingent med kr. 30.000 ekstra ved innmelding for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

*Små bedrifter: mellom 1-20 ansatte
*Mellomstore bedrifter: mellom 21-100 ansatte
*Store bedrifter: over 100 ansatte

For bedrifter som ikke er typiske finansbedrifter kan størrelsen fastsettes etter andre kriterier fastsatt av FinAuts styre ved søknad om medlemskap. For eksisterende bedrifter vil årlig medlemskontingent innføres fra 2021 med en gradvis opptrapping over to år med 50 % av årskontingenten i 2021.

 

2. Bedrift tilsluttet en autorisasjonsordning

Medlemskap i en autorisasjonsordning betinger at bedrift har de nødvendige konsesjoner/godkjenninger. Alle bedrifter som er tilsluttet en autorisasjonsordning må også være medlem i FinAut.

 • 10.000 kroner årlig per bedrift for
  • Autorisasjonsordningen for Sparing og investering (AFR)
  • Autorisasjonsordningen i Kreditt (KRD)
  • Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring (SF)
  • Autorisasjonsordningen i Personforsikring (PF)  
  • Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv
  • Autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Dobbel årskontingent for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

3. Kontingent for kandidater i en autorisasjonsordning

 • 590 kroner årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Sparing og investering (AFR), kreditt og Personforsikring
   
 • 490 kroner årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring
 • 850 kroner årlig per kandidat 
  Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv og autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

 

Kostnader for andre ordninger og/eller enkelttester for ansatte - krever at bedriften er medlem i FinAut

 • Informasjonsgivere: 300 kr per kandidat for godkjenning, deretter 250 kr per kandidat i årlig kontingent.
 • Kunnskapsprøver i tverrgående emner: 250 kr (kartleggingstest og tre forsøk på prøven)
 • Andre tester og kunnskapsprøver etter avtale
 • Bedriften kan åpne for tilgang til enkelttester til egne ansatte som ikke er med i en ordning

Privatister må benytte seg av Videoovervåket Test (VOT) hos Norsk Test.

 

Faktureringstidspunkter:

Kontingenter blir justert i henhold til generell prisstigning. Alle kostnader er eks. MVA. 

Årlige kontingenter for medlemmer og kandidater i autorisasjonsordningene faktureres i januar basert på innmeldte kandidater per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres medlemskontingenter og kandidatkontingenter for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF faktureres ved innmelding.
Kontingenter refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.
 

Gjennomføring av prøver

Tester gjennomføres internt i bedriften etter gjeldende regelverk eller hos ekstern leverandør.

 

VideoOvervåket Test (VOT)

Bedrifter kan la kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Priser for VOT