Par i ny leilighet med flytteesker.
Fra 2024 kan låneformidlere som gir råd om boliglån, autoriseres i Kreditt

Ny lov om låneformidling krever at ansatte hos låneformidlere som gir råd om boliglån til forbrukere må dokumentere at de har nødvendig kompetanse. Bedrifter kan søke om tilslutning i Autorisasjonsordningen i Kreditt fra 1. februar 2024.

Ny låneformidlingslov

1. juli 2023 trådte ny lov om låneformidling i kraft. Bedrifter som formidler boliglån må nå søke om tillatelse til å drive sin virksomhet, og ansatte som gir råd til forbrukere om boliglån må dokumentere sin kompetanse. Hensikten med de nye kravene er å styrke forbrukerbeskyttelsen.

Låneformidlingsloven forvaltes av Finansdepartementet og Finanstilsynet. 

 

Krav om konsesjon fra Finanstilsynet

Det har tidligere ikke vært et krav om konsesjon for bedrifter som utelukkende driver med formidling av boliglån, men låneformidlingsloven krever nå at virksomheter som tilbyr boliglån til forbrukere må ha tillatelse fra Finanstilsynet.

Agenter som er finansagent for kun ett foretak, trenger ikke egen tillatelse, men må registreres i Finanstilsynets register.

 

Forbrukerbeskyttelsen styrkes

Loven styrker forbrukerbeskyttelsen ved at låneformidlingsforetak må oppfylle krav til god forretningsskikk og kvalifikasjoner hos ansatte. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene og bidrar til å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

FinAut er bransjens kompetansesenter for etikk. For å bli autorisert er det et krav om at rådgiver har etisk kompetanse slik at kunden ikke blir anbefalt en løsning som ikke er i hans eller hennes interesse.  

 

Autorisasjonsordningen i Kreditt

Låneformidlere kan søke om tilslutning fra 1. februar 2024

 

Forberede søknad om tilslutning 

Før konsesjon fra Finanstilsynet er på plass, kan bedrifter forberede søknad om tilslutning i Autorisasjonsordningen i Kreditt.

Du finner tips om hva bedriften kan gjøre for å forberede søknaden på hjemmesiden vår:

Låneformidling boliglån

 

 

 

KONTAKT OSS
Vibeke Høsteng
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Telefon: 913 66 874