Mann i en nyinnflyttet leilighet med hund på fanget.
Låneformidling boliglån

1. februar 2024 åpner Autorisasjonsordningen i Kreditt for tilslutning av bedrifter som formidler boliglån.

 

Ny lov om låneformidling og tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. juli 2023. 

Loven styrker forbrukerbeskyttelsen ved at låneformidlingsforetak må oppfylle krav til god forretningsskikk og kvalifikasjoner hos ansatte.

Nå kreves det at:

  • bedriften har tillatelse fra Finanstilsynet eller er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister
  • ansatte som gir råd om lånetilbud til forbrukere har dokumentert kompetanse
  • banker som har avtale med låneformidlere, har fremdeles ansvar for sine oppdragstakere og må føre en tettere kontroll

 

Krav til dokumentert kompetanse

Dokumentasjon av kompetanse for ansatte som gir råd eller gjør kredittvurderinger av boliglån kan skje gjennom: 
Autorisasjonsordningen i Kreditt

Med kredittrådgivning menes personlige anbefalinger om lånetilbud til forbruker. Med kredittvurdering menes deltakelse i kredittvurderingsprosessen i form av innstilling i eller beslutning av kredittsaken, herunder vurdering av kundens kredittevne, betalingsvilje og sikkerhet. 

Kvalifikasjonskravene som står i låneformidlingsloven skal for årene 2023 og 2024 være gjennomført og dokumentert innen
31. desember 2024.

1. februar 2024 åpner Autorisasjonsordningen i Kreditt for tilslutning av bedrifter som formidler boliglån.

Det betyr at FinAut starter behandlingen av søknader 2. februar.

 

Søke om tillatelse eller sende melding om registrering av låneformidlingsvirksomhet

Låneformidlingsloven krever nå at virksomheter som tilbyr boliglån til forbrukere må ha tillatelse eller være registrert i virksomhetsregisteret til Finanstilsynet. 

Finansagent som har avtale med flere kredittforetak

Foretaket må sende søknad til Finanstilsynet innen 1. juli 2024. Behandlingstiden er på 6 måneder. 
Søknaden skal sendes via Altinn-skjema KRT-3011. Se søknadsskjemaet for nærmere beskrivelse av krav til søknad og vedlegg.

 

Finansagent som er agent for ett finansforetak

Foretaket som er agentforetakets oppdragsgiver må påse at vilkårene for tillatelse er oppfylt, og sende melding til Finanstilsynet om at agentforetaket kan registreres.
Melding til Finanstilsynet sendes inn via Altinn-skjema KRT-3011. Se skjemaet for nærmere beskrivelse av krav til melding og vedlegg.

 

Finanstilsynet: Låneformidling

 

Hva kan finansagenten gjøre før konsesjon / tillatelse fra Finanstilsynet er på plass?

 

  • Kartlegge hvilke ansatte som skal autoriseres
  • Beslutte hvem som som skal være ansvarlig for medlemsavtalen i FinAut
  • Beslutte hvem som skal administrere kandidater: Bedriftsansvarlig (BA)
  • Beslutte hvem som skal være Compliance-ansvarlig 
  • Vurdere om alle interne rutiner for etterlevelse av God skikk er på plass og eventuelt supplere med nye
  • Forberede søknad om medlemskap i FinAut: Søk om medlemskap
  • Forberede søknad om tilslutning til Autorisasjonsordningen i Kreditt: Søk om tilslutning