Autorisasjonsordningene i Forsikring (AIF) var fra 2015 et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og FinAut, hvor BI stod for kurs og eksamen, og FinAut utstedte autorisasjoner ved fullførte kurs iht. fastsatte krav. Kursene var en videreføring av Forsikringsakademiets autorisasjoner (fra tidlig 90-tallet), som BI etterhvert overtok og bygget videre på.

 

Nedleggelsen gjelder ikke Godkjenningsordningen for skadeforsikring (GOS) og Autorisasjonsordningen i personforsikring. 

Hva skjer nå?

Jeg er autorisert – hva skjer med min autorisasjon fremover?
FinAut har behandlet og utstedt autorisasjoner ut 2018, og vil også utstede nye autorisasjonsbevis i 2019 for personer som sender bekreftelse på at de ble ferdig autorisert i 2018. Utfylt søknadsskjema og bekreftelse fra BI på beståtte kurs kan sendes post@finaut.no. Fornyelser av autorisasjoner vil ikke bli utstedt.

Selv om autorisasjonene ikke videreføres, vil man fortsatt beholde dokumentasjonen på utdanningen som er gjennomført, inkludert studiepoeng som kursene har gitt.

 

Konsekvensene av nedleggelsen av AIF for deg som har hatt en gyldig autorisasjon er:

Autorisasjon

Tilbud fra FinAut

Konsekvens

Forsikringsrådgiver Ting privat

Det gis fritak i GOS (GOS endres i 2019 til Autorisasjon i skadeforsikring). Fritaksordningen er allerede etablert.

 

Hvis mindre enn 3 års yrkesrelevant erfaring gis det kun fritak for kunnskapsprøven.

Kan bli autorisert i Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring hvis ansatt i en bedrift som er medlem av ordningen.

Forsikringsrådgiver Ting bedrift

 

På nåværende tidspunkt har ikke FinAut ordninger mot bedriftsmarkedet. Det vil i 2019 utredes muligheten for å opprette autorisasjonsordninger innenfor næringsliv. Dersom dette blir vedtatt, vil det vurderes å opprette en fritaksordning.

 

Autorisasjon vil utløpe etter fem år fra de ble utstedt eller fornyet, eller falle bort på den datoen IDD setter ved implementering av direktivet i norsk lov.

 

BI tilbyr fortsatt 5 kurs innenfor bedriftsmarkedet. Ved gjennomført 4 av kursene med karakteren C eller bedre, får kandidaten tittelen Senior European Insurance Intermediary. Dette er en Eficert-akkreditert ordning.

Forsikringsrådgiver Person

 

Det gis fritak i Autorisasjonsordningen i personforsikring. Fritaksordningen er etablert. 

 

Hvis mindre enn 3 års yrkesrelevant erfaring gis det kun fritak for kunnskapsprøven.

Kan bli autorisert i Autorisasjonsordningen i Personforsikring hvis ansatt i en bedrift som er medlem av ordningen.

Skadebehandlingskonsulent Brann- og kombinert og Motorvogn

 

Ingen

Autorisasjonene vil utløpe etter fem år fra de ble utstedt eller sist fornyet.

Personforsikringskonsulent

Ingen

Autorisasjonene vil utløpe etter fem år fra de ble utstedt eller sist fornyet.

 

Forutsetningene for å kunne benytte seg av FinAuts tilbud er:

 1. Gyldig autorisasjon:
  5 år fra du fikk utstedt autorisasjonen eller sist fikk den fornyet, og at du er virksom med det du har autorisasjon for.
   
 2. Bedriften du er ansatt i må være medlem av FinAut.
   
 3. Nytt skjema som må attesteres, søknad må sendes via bedriftsansvarlig til post@finaut.no sammen med autorisasjonsbevis/fornyelse. 
  Skjema kan lastes ned som Wordfil her.
   
 4. Krav til å følge FinAut regelverk.
   
 5. Krav til å følge God skikk.
   
 6. Krav til årlig oppdatering, se FinAuts regelverk § 3-7
   

Relevante lenker:

 

Jeg har ikke tatt alle kursene i autorisasjonsløpet mitt – hva gjør jeg for å ferdigstille autorisasjonen?
Kursene er ikke lenger tilgjengelig, og det vil ikke tilbys andre måter å ferdigstille autorisasjonen din på.

Selv om autorisasjonene ikke videreføres, vil du fortsatt beholde dokumentasjonen på utdanningen som er gjennomført, inkludert studiepoeng som kursene har gitt.
 

Bakgrunn

Bedriftene har i de senere årene i liten grad benyttet seg av disse autorisasjonsordningene. I desember 2018 la Handelshøyskolen BI derfor ned mesteparten av sine bransjerettede kurs mot bank- og forsikringsmarkedet som inngikk i autorisasjoner tildelt fra Finans Norge/FinAut.

Følgende autorisasjoner er lagt ned:

 • Forsikringsrådgiver Ting privat
 • Forsikringsrådgiver Ting bedrift
 • Forsikringsrådgiver Person
 • Skadebehandlingskonsulent Brann- og kombinert
 • Skadebehandlingskonsulent Motorvogn
 • Personforsikringskonsulent (lagt ned i 2016)

Krav til etterutdanning
Frem til nå har det ikke vært et krav om at autoriserte i AIF tar årlige oppdateringer. Det er et krav i FinAut at alle som er autoriserte/godkjente i FinAuts ordninger (AFR, GOS, Kreditt, Personforsikring) skal oppdatere sin kompetanse årlig, med overordnet mål om å sikre legitimitet til ordningene ved at rådgiverne har oppdaterte kunnskaper.

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD), som vil bli implementert i norsk lov, stiller også et krav til at ansatte som er direkte beskjeftiget med rådgivning og veiledning av kunder om forsikringsavtaler årlig skal gjennomføre minst 15 timers etterutdanning.