Nytt opplegg for kompetanseoppdatering

FinAut og FinAuts medlemsbedrifter har i lengre tid jobbet med utvikling av et bedre opplegg for årlige kompetanseoppdateringer. I løpet av årene har det blitt flere autorisasjonsordninger, noe som krever mer effektiv organisering både i FinAut og i finansbedriftene.

Med flere autorisasjonsordninger har det blitt viktig å forenkle og automatisere prosesser, samt ha et mest mulig enhetlig opplegg som sikrer kvaliteten og nødvendig dokumentasjon på tvers av bedrifter.

Finanstilsynet har godkjent FinAut (bransjeorganisasjon) sitt opplegg for etterutdanning for forsikringsrådgivere, jf. forsikringsformidlingsforskriften § 2-4 og finansforetaksforskriften § 16-8.

FinAut må i henhold til dette kunne dokumentere og fremvise at FinAut til enhver tid har et akseptabelt opplegg og system som tilfredsstiller myndighetens krav og forventninger.

På bakgrunn av dette har FinAut utformet et nytt oppdateringsopplegg skissert i fem deler.
1.    Fagplan og fagkrav
2.    Valg av leverandør og utvikling av innhold
3.    Gjennomføring av etterutdanning
4.    Dokumentasjon
5.    Kontroll

 

Grunnlagsdokument

Her finner du grunnlagsdokumentet som beskriver oppdateringsopplegget mer detaljert:
Beskrivelse av nytt oppdateringsopplegg (PDF)
 

 

Hovedpunkter om nytt oppdateringsopplegg

Presentasjon holdt på BA seminar 23.august (PDF)

 

 

Dokumentasjon av gjennomført oppdatering og dataoverføring

Gjennomførte oppdateringstema skal dokumenteres gjennomført på den enkelte kandidat i FinAuts portal. Det gjelder både oppdateringstemaer publisert av FinAut for alle ordninger, samt tilleggsemner for forsikring for å dekke 15 timerskravet.

FinAut har en egen API løsning for bedrifter og leverandører som skal overføre dokumentasjon automatisk for gjennomførte oppdateringstemaer.

Leverandører med samarbeidsavtale med FinAut (KanFinans og Spama) skal knytte seg til API løsningen. Bedrifter som benytter disse leverandørene for alle oppdateringstemaer trenger ikke en egen API løsning. 

Bedrifter som utvikler eget innhold for å dekke FinAuts krav og/eller egne temaer for å dekke 15 timerskravet som gjelder forsikringsrådgivere bør knytte seg til FinAuts API. Manuell registrering skal også være mulig, og kan egne seg for mindre bedrifter med få rådgivere.

Bedriftsansvarlige må videreformidle spesifikasjon for API internt til sine IT-ressurser. 

Les mer om dokumentasjon under punkt 4 i grunnlagsdokumentet.
 

 

API: Integrasjon med FinAuts portal

Spesifikasjonen forklarer på en enkel måte til IT-ressurser, hva formålet med API er og hvordan man kommer i gang med implementering.

Bedriftsansvarlige som er ansatt i bedrifter som skal benytte API løsningen må involvere rette instanser for å få på plass integrasjonen.

API med spesifikasjon 
 

 

Første krav til dokumentasjon overfor Finanstilsynet

Ved utgangen av 2023 skal alle forsikringsrådgivere ha dokumentert 15 timer etterutdanning fra 2022 og 15 timer fra 2023. FinAut har innhentet opplæringstid/omfang på materiell for 2022 som er en hjelp for bedrifter til å tidfeste temaer for 2022.

Skjema: Tidfesting av oppdateringstemaer 2022 (PDF) 

 

FinAuts bransjemal for tidsangivelse av opplæringsaktiviteter

Det er stort mulighetsrom for virkemidler og aktiviteter som kan benyttes til etterutdanning.

Bransjemalen er utviklet som en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter fra FinAut, og resterende timer for å oppå kravet til 15 timers årlig etterutdanning. Bransjemalen kan videre benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre roller som omfattes av kravet til etterutdanning. 

FinAuts bransjemal for tidsangivelse av opplæringsaktiviteter (PDF)
 

 

Lov om forsikringsformidling

FinAut har som bransjeorganisasjon fått godkjent sitt opplegg for etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. Her beskrives lovkravene til 15 timers etterutdanning, samt en samling av relevante spørsmål og svar.

Lov om forsikringsformidling og FinAut 
 

 

FinAuts regelverk

FinAuts regelverk er oppdatert per januar 2023.